Spring naar hoofd-inhoud

Werkpakket 1: personen met een zorgnood en hun mantelzorger

Werkpakket 2: Sociale participatie en buurtwerking

Werkpakket 3: Optimaliseren medicatie

Werkpakket 4: Vermijden van overbodige ziekenhuisheropnames

Werkpakket 5: Zorgcoördinatie en samenwerking