Spring naar hoofd-inhoud

Goed Gebruik Geneesmiddelen Parkinson

 

Chronische patiënten worden zeer vaak ‘geconfronteerd’ met langdurig geneesmiddelengebruik. Vaak nemen zij meerdere chronische geneesmiddelen in. Bij een aantal van meer dan 5 geneesmiddelen, spreken we van ‘polyfarmacie’. In deze gevallen stijgt, door het groot aantal geneesmiddelen, de kans op ongewenste effecten en nevenwerkingen zeer sterk. Bovendien is therapietrouw in deze situaties ook niet evident, en dus vaak laag tot slecht. 

 

Bij de ziekte van Parkinson wordt vaak een medicamenteuze behandeling opgestart, er zijn veel gemelde geneesmiddelengebonden problemen alsook specifieke richtlijnen omtrent bv. inname van de medicatie.

Daarom werkt Sibe samen met De Westvlaamse Apothekersvereniging rond dit project. Dit betreft een studie die gebeurt door masterstudenten farmaceutische zorg aan de KU Leuven en VU Brussel. 

Met dit project willen we de implementatie en impact van het gesprek en tevens de impact van het huisapothekerschap bij parkinsonpatiënten te verifiëren. 

Dit project bestaat uit twee doelen:

- Enerzijds wil men bij patiënten, die een huisapotheker aangesteld hebben, polsen naar het gebruik van het medicatieschema en of deze up-to-date is. Zo niet, wordt deze uiteraard aangepast in overleg met de arts.

- Anderzijds gaat de apotheker in gesprek met de patiënt en/of mantelzorger door middel van een ‘gesprek goed geneesmiddelengebruik’ (GGG). Tijdens dit gesprek wordt de kennis van de medicatie bevraagd, hoe deze ingenomen wordt, of men bepaalde problemen ervaart bij het innemen, ... Voorafgaand aan het gesprek met de patiënt, voert de apotheker ook een kort medicatienazicht uit om na te gaan of er geen interacties aanwezig zijn tussen de verschillende geneesmiddelen. 

Vanuit Sibe wordt een honorarium toegekend van €22.50 (BTW excl.) per voltooid traject per patiënt. Dit honorarium is analoog aan de huidige vergoedingen voor GGG astma en GGG voortraject diabetes. Tot en met 31 december 2022 kan het gesprek plaatsvinden en de vergoeding verkregen worden.

Interesse of vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u interesse om mee te werken aan dit project?

Neem zeker contact op met eline@samenisbeter.be of bel naar 059/41.67.61.