Spring naar hoofd-inhoud

Individuele medicatievoorbereiding & begeleidingsgesprek

Sommige geneesmiddelen moet je maar éénkeer per dag innemen, andere een half uurvoor het ontbijt, nog andere om de tweedagen,... Het is soms moeilijk het overzicht tebehouden. Toch is het juiste geneesmiddelop het juiste ogenblik erg belangrijk vooreen goede werking van de medicatie.

Als je veel pillen moet nemen, en fouten wilvermijden, kan je apotheker je daarbij helpen. Individuele medicatiebegeleiding is dan zinvol.
De apotheker verpakt de geneesmiddelen per innamemoment. Zo zit alle medicatiedie je ‘s morgens moet nemen mooi samenverpakt. Hetzelfde gebeurt voor degeneesmiddelen die je ‘s middags, ‘s avonds ofnet voor het slapengaan moet innemen.

KIEZEN VOOR INDIVIDUELE MEDICATIEBEGELEIDING + KIEZEN VOOR HET JUISTE GENEESMIDDEL OP HET JUIST OGENBLIK

Wanneer is individuele medicatiebegeleiding zinvol?

- Je neemt meerdere geneesmiddelen voor een langere tijd
- Je vergeet wel eens een pil te nemen
- Je vindt het behouden van een overzicht over je medicatie moeilijk
- Je twijfelt soms hoe je je geneesmiddelen moet innemen

Wat kan je van je apotheker verwachten?

Je apotheker maakt in gezamenlijk overleg een persoonlijk medicatieschema op.
Daarop staan alle geneesmiddelen vermeld die je neemt:
- De voorgeschreven geneesmiddelen die je voor langere tijd gebruikt
- De geneesmiddelen die je voor korte tijd moet nemen
- De geneesmiddelen die je uitzonderlijk neemt
- De zelfzorgproducten
- ...

Op basis van deze informatie kan je apotheker de geneesmiddelen verdelen per innamemoment. Daarna worden de geneesmiddelen samen verpakt volgens het tijdstip waarop je ze neemt: ’s morgens, ’s middags, ’s avonds of bij het slapengaan. Je bespreekt samen met je apotheker of de voorverpakte medicatie elke week of om de 14 dagen wordt afgehaald en door wie dit gebeurt.

Wat kan je zelf doen?

- Ga zoveel mogelijk bij dezelfde apotheek (je huisapotheek). Zo kan die het overzicht behouden op alle belangrijke aspecten van je geneesmiddelengebruik
- Vertel je apotheker welke geneesmiddelen en producten je zonder voorschrift gebruikt. Ook deze zijn belangrijk bij het opstellen van je medicatieschema.
- Breng je apotheek op de hoogte van elke wijziging in de medicatie.

Interesse of vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u interesse om mee te werken aan dit project?

Neem zeker contact op met eline@samenisbeter.be of bel naar 059/41.67.61.