Spring naar hoofd-inhoud

Individuele medicatievoorbereiding & begeleidingsgesprek

Sommige geneesmiddelen moet je maar één keer per dag innemen, andere een half uur voor het ontbijt, nog andere om de twee dagen,... Het is soms moeilijk het overzicht te behouden. Toch is het juiste geneesmiddel op het juiste ogenblik erg belangrijk voor een goede werking van de medicatie.

Als je veel pillen moet nemen, en fouten wil vermijden, kan je apotheker je daarbij helpen. Individuele medicatiebegeleiding is dan zinvol.
De apotheker verpakt de geneesmiddelen per innamemoment. Zo zit alle medicatie die je ‘s morgens moet nemen mooi samen verpakt. Hetzelfde gebeurt voor de geneesmiddelen die je ‘s middags, ‘s avonds ofnet voor het slapengaan moet innemen.

KIEZEN VOOR INDIVIDUELE MEDICATIEBEGELEIDING + KIEZEN VOOR HET JUISTE GENEESMIDDEL OP HET JUIST OGENBLIK

Wanneer is individuele medicatiebegeleiding zinvol?

- Je neemt meerdere geneesmiddelen voor een langere tijd
- Je vergeet wel eens een pil te nemen
- Je vindt het behouden van een overzicht over je medicatie moeilijk
- Je twijfelt soms hoe je je geneesmiddelen moet innemen

Wat kan je van je apotheker verwachten?

Je apotheker maakt in gezamenlijk overleg en na overleg met je huisarts, een persoonlijk medicatieschema op.
Daarop staan alle geneesmiddelen vermeld die je neemt:
- De voorgeschreven geneesmiddelen die je voor langere tijd gebruikt
- De geneesmiddelen die je voor korte tijd moet nemen
- De geneesmiddelen die je uitzonderlijk neemt
- De zelfzorgproducten
- ...

Op basis van deze informatie kan je apotheker de geneesmiddelen verdelen per innamemoment. Daarna worden de geneesmiddelen samen verpakt volgens het tijdstip waarop je ze neemt: ’s morgens, ’s middags, ’s avonds of bij het slapengaan. Je bespreekt samen met je apotheker of de voorverpakte medicatie elke week of om de 14 dagen wordt afgehaald en door wie dit gebeurt.

Wat kan je zelf doen?

- Ga zoveel mogelijk bij dezelfde apotheek (je huisapotheek). Zo kan die het overzicht behouden op alle belangrijke aspecten van je geneesmiddelengebruik
- Vertel je apotheker welke geneesmiddelen en producten je zonder voorschrift gebruikt. Ook deze zijn belangrijk bij het opstellen van je medicatieschema.
- Breng je apotheek op de hoogte van elke wijziging in de medicatie.

Interesse of vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u interesse om mee te werken aan dit project?

Neem zeker contact op met medicatie@samenisbeter.be of bel naar 059/41.67.61.