Spring naar hoofd-inhoud

Gratis opleiding BelRAI©

Vanuit Sibe hechten we veel belang aan het correct gebruik van de BelRAI©instrumenten en willen we kwaliteitsvolle opleidingen aanbieden in onze regio. We sloten met succes reeds twee opleidingstrajecten af in ELZ Oostende - Bredene en ELZ Houtland en Polder. Maar niet getreurd, in het najaar organiseren we vanuit Sibe een derde opleidingstraject binnen ELZ Westkust&Polder

Zowel de federale overheid als de deelstaatregeringen van België ondertekenden het akkoord om de BelRAI© als uniform beoordelingsinstrument te gebruiken in alle sectoren van welzijn en gezondheid. De BelRAI© instrumenten worden gebruikt om de noden en het functioneren van kwetsbare personen van personen in een complexe zorgsituatie in kaart te brengen en te volgen.

De overgang gebeurt stapsgewijs. De eerste stap ging officieel in op 1 juni 2021: de diensten gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds en de OCMW's/welzijnsverenigingen starten met het gebruik van de BelRAI© screener. Vanaf 1 juni '22 wordt bij hen ook het sociaal supplement gebruikt.

Vanaf 1 juni '23 wordt de BelRAI© LTCF (Long Term Care Facilities) gebruikt in de woonzorgcentra.

 

Wij bieden dit najaar opnieuw twee verschillende opleidingen aan:

(1) Een opleiding tot gebruiker van de BelRAI© screener 

(2) Een basisopleiding tot BelRAI© LTCF indicatiesteller (opleidingsbewijs BelRAI© screener – Home Care – Long Term Care Facilities)

 

 

Opleiding tot gebruiker van BelRAI© Screener

Basisopleiding tot gebruik van uitgebreide BelRAI© instrumenten

Duur

1 volledige opleidingsdag en 2 halve opleidingsdagen

2 volledige opleidingsdagen en 4 halve opleidingsdagen

Wat komt aan bod?

- BelRAI© introductie

- Invullen en coderen van BelRAI© instrumenten

- Interpretatie van de BelRAI© screener

- Tips rond implementatie

 

- BelRAI© introductie

- Invullen en coderen van BelRAI© instrumenten

- BelRAI© resultaten

- BelRAI© gebruiken in het multidisciplinair overleg

- Tips rond implementatie

Opleidingsdagen:

27/09/2022 van 8u30 - 17u
11/10/2022 van 13u - 17u
08/11/2022 van 13u - 17u

27/09/2022 van 8u30 - 17u
11/10/2022 van 13u - 17u
08/11/2022 van 13u - 17u
15/11/2022 van 8u30 - 17u
22/11/2022 van  13u - 17u 
13/12/2022 van 13u - 17u

De opleidingen gaan door in de eerstelijnszone Westkust&Polder, LDC De Klaproos, Beerststraat 36, Diksmuide.

Voor de basisopleidingen kunnen maximum 15 personen inschrijven. Het minimumaantal deelnemers is telkens 7 personen.
Interesse? Schrijf je alvast hier in!

Alle opleidingen worden gegeven volgens de vereisten van het FOD BelRAI© team en het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. De trainingen worden gegeven door een gecertificeerd trainer. De deelnemers krijgen na het volgen van een BelRAI© screener of de uitgebreide BelRAI© opleiding, een erkend opleidingsbewijs als BelRAI© gebruiker.

Wij werken hiervoor samen met BelRAIcare.

Klik hier voor meer informatie op de BelRAI© website van de federale overheid. Klik hier voor meer informatie omtrent de implementatie van de BelRAI© voor Vlaanderen.