Spring naar hoofd-inhoud

Wij brengen je binnenkort op de hoogte van het aanbod in 2023

Vormingen voor mantelzorgers 2022

Sibe organiseert in samenwerking met de mantelzorgverenigingen (Coponche, Samana, Liever Thuis & Steunpunt Mantelzorg) informatieve, interactieve vormingen voor mantelzorgers.

Naast onze acties voor de chronisch zieke patiënt, hebben we ook aandacht voor de mantelzorger.

We willen hierbij inzetten op het uitwerken van een reeks samenkomsten om het zelfmanagement bij mantelzorgers te versterken. Het doel is om bagage mee te geven om met ziekte te kunnen omgaan in thuisomgeving. De vormingen worden gegeven door professionals en ervaringsdeskundigen.

De thema's van de verschillende sessies zijn:

Infosessie rond zelfzorg:

Zorgen voor een ander vraagt veel energie. Met dit thema staan we stil bij de veerkracht van mantelzorgers. Hoe zorg je voor je naaste samen met beroepskrachten? Waarom is het belangrijk om zorg ook uit handen te kunnen geven?  Hoe geef je op een goede manier zorg en ondersteuning zonder er zelf onderdoor te gaan? Welke mogelijkheden zijn er voor opvang en thuiszorg? Je leert concrete, positieve en realistische doelen bepalen voor de toekomst.

Infosessie rond tegemoetkomingen en premies:

Tijdens deze bijeenkomst kijken we samen met een maatschappelijk werker welke financiële ondersteuning er bestaat binnen de Vlaamse Sociale Bescherming: heb jij als mantelzorger of de persoon voor wie je zorgt recht op een premie of het zorgbudget? Wat zijn de voorwaarden en bij wie vraag je deze tegemoetkomingen aan? Ook het mantelzorgstatuut en de bijhorende voorwaarden komen aan bod.

Infosessie rond medicatiegebruik:

Waar kan je je voorschriften terugvinden? Mag je als mantelzorger medicatie afhalen? Tijdens deze infosessie gaan we dieper in op het medicatieschema en de rol van een huisapotheker. Ook staan we onder andere stil bij het elektronisch voorschrift.

Infosessie rond wegwijs in dementie, gekoppeld aan een VR-ervaring in beginnende dementie:

Kom tijdens deze bijeenkomst meer te  weten over dementie: wat is dementie? Wat zijn de symptomen? Welke stadia zijn er? Naast deze algemene informatie heeft u ook de kans u in te leven in de leefwereld van een persoon met beginnende dementie. Daarna is er ook tijd om ervaringen uit te wisselen met de andere aanwezigen.

De sessies worden georganiseerd in de drie eerstelijnszones (Oostende-Bredene, Houtland en Polder en Westkust&Polder).

 

Ik wil me graag inschrijven voor sessie binnen ELZ Oostende-Bredene (Oostende & Bredene)
 

Ik wil me graag inschrijven voor sessies binnen ELZ Houtland en Polder (Gistel, Oudenburg, Koekelare, Ichtegem, Kortemark & Torhout)
 

Ik wil me graag inschrijven voor sessies binnen ELZ Westkust&Polder (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Alveringem, Middelkerke & Diksmide)

Vormingen voor mantelzorgers