Spring naar hoofd-inhoud

Katrien Matthijs

Katrien Matthijs is apotheker werkt sinds een paar maand mee aan het project De Koepel. Dankzij deze samenwerking krijgt ze heel veel dankbaarheid en heeft ze een nauwer contact met de mensen.

Ik voel dat ik iets kan betekenen. Ze hebben vertrouwen. De mensen voelen zich ondersteund.

 

Katrien Matthijs is apotheker werkt sinds een paar maand mee aan het project De Koepel. Dankzij de samenwerking krijgt ze heel veel dankbaarheid en heeft ze een nauwer contact met de mensen. Ze gaat ook langs bij de mensen thuis wat de band met de patiënt versterkt.

Als apotheker kom je veel in contact met chronische patiënten en patiënten die nergens anders terecht kunnen en die wat eenzaam zijn. Aan de zee, waar zij werkt, zijn er heel wat mensen die eenzaam zijn. Veel van die oudere mensen zijn eigenlijk allemaal chronisch. 

Katrien kwam bij De Koepel terecht via de huisarts. Niet alleen met de patiënt zelf, maar ook met het betrokken zorgteam is er een vlottere samenwerking. Zo gaan ze samen op zoek naar het goedkoopste initiatief. Vroeger zat iedereen in zijn eigen vakgebied en was er geen afstemming of overleg. Ook voor de patiënten valt er een grote last weg. Ze worden niet meer van pier naar pol gestuurd. Ze moeten niet telkens opnieuw hetzelfde verhaal gaan doen bij iedereen.

 


 

“Het is nu nog erg kleinschalig, we krijgen hier dan ook geen vergoeding voor, maar ik kan dergelijke initiatieven enkel toejuichen.”

 


 

Ook over de Sibe-pas is ze enthousiast. Ze haalt volgend voorbeeld aan:

Mevrouw (85 jaar) komt ’s middags langs in de apotheek. Ze vraagt medicatie en zegt “Jij regelt dat dan wel met dokter Tom hé”. Wij weten wie ‘dokter Tom’ is, maar als mevrouw opgenomen wordt in het ziekenhuis en ze vraagt naar ‘dokter Tom’, dan zal het eventjes duren vooraleer het ziekenhuis weet wie ‘dokter Tom’ is en hoe ze hem kunnen contacteren.

Daarom is de Sibe-pas van essentieel belang. De patiënten bepalen zelf wie ze als dokter en apotheker aanduiden en schrijven het zelf neer. Op die manier denken de patiënten goed na over wie er samen gaat werken om hen te ondersteunen. Ze gaan zich er ook sneller aan houden. Het schept een extra houvast en een vertrouwensband. Verder ken je als apotheker enkel de arts van de patiënt, maar door de Sibe-pas zie je ook wie de mantelzorger is. Dat is interessant aangezien de mantelzorgers ook echt een rol kunnen spelen.

Apothekers krijgen een essentiële rol bij het verhaal van de Sibe-pas. Ze overhandigen een invulstrook aan de patiënt waar hij/zij moet invullen wie de contactpersonen/hulpverleners zijn. Deze geeft hij vervolgens af in de apotheek. De apotheker overloopt samen kort de gegevens en overhandigt de Sibe-pas. Dit kan uitsluitend bij de apotheek gebeuren.


 

“Ik ben blij dat ik een belangrijke schakel kan vormen in dit verhaal”, besluit Katrien.  

 


 

Heb jij ook leuke ervaringen met Sibe? Deel deze dan hier