Spring naar hoofd-inhoud

Ik wil info

Ik leef

Bij het thema 'Ik Leef' leggen we de focus op het dagelijks leven. We delen hier informatie over zaken waarmee je regelmatig in aanraking komt. We hebben aandacht voor de dagelijks verzorging van patiënten maar ook voor de mantelzorger en de praktische zaken die van belang zijn in een zorgproces. 

 

Mantelzorg

Sibe heeft specifieke aandacht voor de mantelzorger. We organiseren acties die de draagkracht bij mantelzorgers kan vergroten. Heb je als mantelzorger vragen omtrent zorgplanning, professionele ondersteuning en dergelijke? Dan verwijzen we je door naar ons thema Ik Plan.

Sibe organiseert verschillende acties met als doel het ondersteunen van mantelzorgers. Zo zijn wij aan de slag gegaan met het opleiden van mantelzorgcoaches. Mantelzorgcoaches zijn ervaringsdeskundigen die zich willen inzetten om lotgenoten te ondersteunen in hun rol. Ze geven informatie op maat, bieden een luisterend oor en zijn de steunpilaar van mantelzorgers die even een duw in de rug nodig hebben. Meer info over de mantelzorgcoaches vind je hier.

Daarnaast bieden wij verschillende opleidingen, webinars en vormingen die mantelzorgers kunnen volgen. Zo organiseren wij vormingen omtrent doelgerichte zorg en combigebruik. 

 

Wegwijs maken in het kluwen aan initiatieven

Via het kenbaar maken van bestaande initiatieven omtrent verschillende zaken zoals ziekenvervoer, aangepast werk, revalidatiemogelijkheden, praatgroepen, etc. en het stimuleren van nieuwe initiatieven rond burenhulp willen we de sociale participatie van de chronisch zieke stimuleren. Dit gebeurt steeds in samenwerking met sociaal huis van de gemeente.

 

Zelfsturing

Sibe wil chronisch zieke patiënten stimuleren tot het opnemen van een actieve rol in zijn zorgproces en in zijn leven. Daarom is het van groot belang dat patiënten weten dat ze hun eigen digitaal dossier kunnen raadplegen via "Mijn Gezondheid".

Vanuit het portaal kun je doorklikken naar alle platformen die gezondheidsgegevens aanbieden (medische, administratieve, informatie over wilsverklaring enz.).

Foton

Foton is een organisatie die voor iedereen met (een vermoeden van) dementie zorg draagt. Wil je meer over hen te weten komen? Bekijk zeker het...

Lees meer

Logo Brugge-Oostende

Ken jij Logo Brugge-Oostende al? Ze zijn gekend voor het ondersteunen van lokale organisaties om in hun werking in te zetten op een gezonde leefstijl...

Lees meer