Spring naar hoofd-inhoud

Chronische patiënt? Denk aan je medicatieschema. Het kan je leven redden!

Belangrijke boodschap van de apothekers aan hun chronische patiënten
Chronische patiënt? Denk aan je medicatieschema. Het kan je leven redden!

BRUSSEL, 10 april 2020 – Vorige week riepen ziekenhuisapothekers de bevolking, en meer bepaald mensen met een chronische aandoening, op om het medicatieschema mee te nemen bij opname in het ziekenhuis. Daarmee willen ze de opname van de toevloed van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis veiliger laten verlopen. Een medicatieschema is inderdaad een belangrijk hulpmiddel bij elke ziekenhuisopname. APB en Ophaco lanceren nu een campagne om chronische patiënten aan te moedigen om hun medicatieschema, dat ze van hun huisapotheker kregen, bij hospitalisatie zeker mee te nemen. Dat is van vitaal belang en kan hun leven redden!


Meer dan 800.000 chronische patiënten die verschillende geneesmiddelen nemen, kozen een huisapotheker. Dat is de zorgverstrekker in de eerstelijnszorg die op vraag van die patiënten hun medicatieschema beheert. Over een volledig, correct en up-to-date medicatieschema beschikken, is essentieel voor de zorgverleners die dagelijks de zorg voor de patiënt opnemen, maar ook voor het team dat de patiënt opvangt bij een ziekenhuisopname. Vandaag meer dan ooit! Een medicatieschema is een essentiële bron van informatie voor kwaliteitsvolle en veilige zorg. Daar herinnerden de ziekenhuisapothekers onlangs aan.


Bij de behandeling van COVID-19 worden geneesmiddelen toegediend die ernstig kunnen interageren met de gebruikelijke medicatie én met geneesmiddelen die de patiënt op eigen initiatief in het kader van zelfzorg neemt. Anderzijds is het cruciaal dat de gewoonlijke behandeling correct wordt verdergezet en niet zomaar onderbroken wordt. Zo zouden aandoeningen immers kunnen verergeren.


We nodigen chronische patiënten die geen recente versie van hun medicatieschema hebben, uit om er één te vragen aan hun huisapotheker. Als er een digitale versie van het medicatieschema opgeladen is naar Vitalink, kan de patiënt het online ophalen op MijnGezondheid.be of MyHealthViewer en afdrukken. Als hij of zij zelf het huis niet kan verlaten, kan een familielid of mantelzorger op vraag van de patiënt het medicatieschema halen bij de apotheker. De huisapotheker zal er alles aan doen om een correct en up-to-date medicatieschema te overhandigen, zo nodig in overleg met de huisarts.
Patiënten die geen medicatieschema hebben, houden best steeds de contactgegevens van de (huis)apotheker op zak, en bezorgen die ook aan familie of mantelzorgers. Dan kunnen de zorgverleners in het ziekenhuis gemakkelijk contact opnemen voor accurate informatie.
In deze moeilijke tijden staat de (huis)apotheker meer dan ooit ten dienste van de bevolking.

Ik wil meer info over:

Heb je extra vragen of vind je niet de correcte info?

Vraag het aan Sibe.

Contacteer ons en we helpen je graag verder.

Benieuwd naar onze acitviteiten en infosessies?

Bekijk onze kalender

Benieuwd naar ervaringen met onze organisatie?

Maak kennis met onze ambassadeurs