Spring naar hoofd-inhoud

Gratis opleiding BelRAI©

Vanuit Sibe hechten we veel belang aan het correct gebruik van de BelRAI©instrumenten en willen we kwaliteitsvolle opleidingen aanbieden in onze regio. We sloten met succes een opleidingstraject af en willen jullie uitnodigen voor een nieuw opleidingsaanbod.

Zowel de federale overheid als de deelstaatregeringen van België ondertekenden het akkoord om de BelRAI© als uniform beoordelingsinstrument te gebruiken in alle sectoren van welzijn en gezondheid. De BelRAI© instrumenten worden gebruikt om de noden en het functioneren van kwetsbare personen van personen in een complexe zorgsituatie in kaart te brengen en te volgen.

De overgang gebeurt stapsgewijs. De eerste stap ging officieel in op 1 juni 2021: de diensten gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds en de OCMW's/welzijnsverenigingen starten met het gebruik van de BelRAI© screener. Vanaf 1 juni '22 wordt bij hen ook het sociaal supplement gebruikt.

Vanaf 1 juni '23 wordt de BelRAI© LTCF (Long Term Care Facilities) gebruikt in de woonzorgcentra.

 

Wij bieden drie verschillende opleidingen aan:

(1) Een BelRAI© introductie voor o.a. verpleegkundigen en huisartsen over het lezen en begrijpen van de BelRAI©,

(2) Een opleiding tot gebruiker van de BelRAI© screener 

(3) Een basisopleiding tot BelRAI© gebruiker (BelRAI© screener – Home Care – Long Term Care Facilities)

 

 

BelRAI© introductie

= over het lezen en begrijpen van BelRAI©

Opleiding tot gebruiker van BelRAI© Screener

Basisopleiding tot gebruik van uitgebreide BelRAI© instrumenten

Duur

1 halve opleidingsdag

1 volledige opleidingsdag en 2 halve opleidingsdagen

1 volledige opleidingsdag en 4 halve opleidingsdagen

Wat komt aan bod?

- Wat is BelRAI©?

- BelRAI© in verschillende settings

- Begrijpen van de BelRAI©

 

- BelRAI© introductie

- Invullen en coderen van BelRAI© instrumenten

- Interpretatie van de BelRAI© screener

- Tips rond implementatie

 

- BelRAI© introductie

- Invullen en coderen van BelRAI© instrumenten

- BelRAI© resultaten

- BelRAI© gebruiken in het multidisciplinair overleg

- Tips rond implementatie

Opleidingsdagen:

10/02/2022 van 13u - 16u

17/02/2022 van 8u30 - 17u
17/03/2022 van 13u - 17u
31/03/2022 van 13u - 17u

17/02/2022 van 8u30 - 17u
17/03/2022 van 13u - 17u
21/04/2022 van 13u - 17u
28/04/2022 van 13u - 17u
19/05/2022 van 13u - 17u

 

Voor de BelRAI© introductie is er geen maximumaantal deelnemers. Voor de basisopleidingen kunnen maximum 15 personen inschrijven. Het minimumaantal deelnemers is telkens 7 personen.

Alle opleidingen worden gegeven volgens de vereisten van het FOD BelRAI© team en het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. De trainingen worden gegeven door een gecertificeerd trainer. De deelnemers krijgen na het volgen van een BelRAI© screener of de uitgebreide BelRAI© opleiding, een erkend opleidingsbewijs als BelRAI© gebruiker.

 

Deze opleiding wordt jullie gratis aangeboden door het chronic care project Sibe! Aarzel niet en schrijf je zo snel mogelijk in via https://forms.gle/1VqCDGQ6qLUmvDqj6 of via de QR-code.