Spring naar hoofd-inhoud

Het netwerk geestelijke gezondheidszorg in kaart gebracht binnen onze regio.

Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg volwassenen regio Noord-West-Vlaanderen heeft vanuit de intense samenwerking van partners en het bevriezen van telkens 30 bedden in de

psychiatrische ziekenhuizen (PC Sint Amandus, Beernem en PZ Onzelievevrouw, Brugge) de volgende werkingen toegevoegd of uitgebreid binnen de regio Oostende - Westkust.

 • Mobiel crisisteam
 • Mobiel behandelteam binnen Covias
 • Psychiatrisch expertiseteam 
 • EersteLijns Psycholoog / Orthopedagoog (E.L.P.)
 • Eerstelijns Psycholoog voor Ouderen

Bekijk hun website via http://www.netwerkggzregionw-vl.be/

Mobiel Crisisteam

Wat 
Het Mobiel Crisisteam is een ambulant intensief team dat kortdurende interventies op maat biedt in de thuisomgeving van de cliënt voor acute psychische en psychiatrische problemen.

Doel
Voorkomen of verkorten van een ziekenhuisopname en het vermijden van herval. Het MCT tracht zowel patiënt als omgeving te ondersteunen, het evenwicht tussen draagkracht en draaglast te herstellen en indien nodig verdere hulpverlening te installeren. Dit impliceert dat patiënten in hun thuisomgeving behandeld kunnen worden.

Doelgroep

- Volwassenen tussen de 18 en 64 jaar, met een acuut psychisch probleem

- Regio Oostende-Veurne met als verblijfplaats één van volgende gemeenten: Alveringem, Bredene, De Panne, Diksmuide, Gistel, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg en Veurne.

Hoe

 • De huisarts of behandelend psychiater kan aanmelden na overleg en met toestemming van de cliënt
 • Na aanmelding neemt MCT Oostende - Veurne telefonisch contact op met de cliënt en plannen ze zo vlug mogelijk een huisbezoek
 • Als crisisbehandeling in de thuisomgeving een meerwaarde betekent voor de cliënt en zijn of haar omgeving wordt een traject opgestart (intensiteit en duur volgens noodzaak)

Contact
Het MCT regio Oostende-Veurne kan dagelijks van 8u30 - 17u00 bereikt worden via het telefoonnummer 0471-68 11 49

 

Mobiel Behandelteam binnen “Covias”

 

Het Mobiel Behandelteam is gevat binnen Covias, het samenwerkingsverband binnen het Netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Noord-West-Vlaanderen. Alle informatie betreffende Covias is te vinden op www.covias.be

Covias begeleiding en behandeling biedt ondersteuning aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Die ondersteuning vindt plaats in de thuiscontext van de cliënten.

Wie 18 jaar of ouder is, kan beroep doen op het aanbod van Covias. De maximumleeftijd is door de overheden (nog) niet eenduidig bepaald. Daarom worden aanmeldingen van

personen ouder dan 65 jaar op individuele basis bekeken.

 

Aanbod op maat

De begeleidingsdoelstellingen worden samen met de cliënt bepaald. Er wordt rekening gehouden met de noden en de beperkingen, maar vertrekkend vanuit de sterktes en mogelijkheden. De begeleiding coördineert, ondersteunt, versterkt of neemt (tijdelijk) over indien nodig.  Er wordt nauw samengewerkt met de partners in het netwerk van de cliënt. Zowel partners in de behandeling en zorg als partners op vlak van dagbesteding, financiën en administratie. Ook met de mantelzorgers en familie worden in overleg afspraken gemaakt. De begeleiding heeft als einddoel voor de cliënt dat hij/zij opnieuw zelfstandig kan wonen, met de omkadering en het netwerk dat werd opgebouwd.

Aanmelding

 • op verwijzing of met ondersteuning van een geestelijke gezondheidszorgorganisatie  of na een verkenning en oriëntatie door het Psychiatrisch ExpertiseTeam
 • via een aanmeldingsformulier, ingevuld door de cliënt, ondersteund door de verwijzer. Samen met een medisch verslag van de behandelend psychiater en eventueel een sociaal verslag wordt het opgestuurd naar de beleidsarts van het intaketeam.
 • Na de aanmelding volgt een intakegesprek. De medewerkers van Covias komen langs op de verblijfplaats van de kandidaat cliënt, of, indien niet mogelijk, wordt de kandidaat uitgenodigd. Het is belangrijk dat naast de kandidaat ook de verwijzer en eventueel nauw betrokkenen participeren in dit gesprek en proces.
 • Aanmelden kan online, per e-mail (aanmelding@covias.be) of per post (Hoefijzerlaan 40, 8000 Brugge)

Covias West

Team dat zijn diensten aanbiedt in de regio Oostende - Veurne. Teamverantwoordelijke Greet Verhellen (greet.verhellen@covias.be 0485 47 34 01)

 

Psychiatrisch Expertise Team

Het Psychiatrisch Expertise Team (P.E.T.) is reeds actief in de regio en bestendigt de werking met het actief ondersteunen van eerstelijnsactoren om te komen tot vroegdetectie van ernstige psychische problemen. U kunt beroep doen op het P.E.T. wanneer u geconfronteerd wordt met een cliënt met (een vermoeden van) een geestelijk gezondheidsprobleem. Het P.E.T. is er voor alle zorgaanbieders uit de brede eerste lijn: huisarts, thuiszorg, welzijn, CLB, GTB, Jeugdhulp uit de regio omtrent hun cliënten vanaf 14 jaar (adolescenten, volwassenen, ouderen). Het P.E.T. contacteren kan van maandag tot vrijdag op 059-40 26 94.

 

EersteLijns Psycholoog / Orthopedagoog (E.L.P.)

 

Vanaf mei 2019 kan men op voorschrift een beroep doen op klinisch psychologen/orthopedagogen Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg volwassenen regio Noord-West-Vlaanderen.
Deze nieuwe vorm van ondersteuning is er voor personen vanaf 18 jaar tot en met 64 die een probleem hebben met angst, depressie of alcohol.

Meer informatie op www.eerstelijnspsycholoognwvl.be

 

EersteLijns Psycholoog voor Ouderen 

VOOR WIE
65-plussers uit Oostende en Bredene met milde of matige psychische klachten. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn stress, sombere of depressieve gevoelens, angst, piekeren, rouw, aanpassingsproblemen, eenzaamheid,…


AFSPRAAK MAKEN
Telefonisch of via mail door de cliënt zelf, door
de huisarts of andere eerstelijnshulpverleners zoals het meldpunt senioren in nood, het PET, thuiszorgdiensten, etc. Een verwijsbrief mag, maar hoeft niet.
Online via het aanvraagformulier op
www.oostende.be/eerstelijnspsycholoog 
De wachttijd wordt zoveel mogelijk beperkt.


DE CONSULTATIE
Locatie: na aanmelding wordt gekeken waar de consultatie kan plaatsvinden in Oostende of Bredene.
Gesprek: tijdens het eerste gesprek worden de problematiek en de klachten in kaart gebracht. Samen met de cliënt wordt gezocht naar een passende behandeling gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en autonomie. Tips en advies, gebaseerd op wetenschappelijke methodes staan centraal.
Duur: Een gesprek duurt 50 minuten.
Gemiddeld zijn een 5-tal sessies voldoende om terug een evenwicht te vinden. Doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp is mogelijk.

Kostprijs

Een sessie kost 11 euro of 4 euro. Dit is afhankelijk van je verzekerbaarheid bij de mutualiteit.

Contact

Danielle Vanoutrive

0473 36 11 28

Ik wil meer info over:

Heb je extra vragen of vind je niet de correcte info?

Vraag het aan Sibe.

Contacteer ons en we helpen je graag verder.

Benieuwd naar onze acitviteiten en infosessies?

Bekijk onze kalender

Benieuwd naar ervaringen met onze organisatie?

Maak kennis met onze ambassadeurs