Spring naar hoofd-inhoud

Nieuw: Ergotherapie bij de Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds.

Wil je zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen?

De Dienst Maatschappelijk Werk is de aangewezen partner om je hierbij te adviseren, te ondersteunen en te begeleiden.

 

 

Wat is de Dienst Maatschappelijk Werk en waarvoor kan je er terecht?

Heb je zorg nodig omwille van (langdurige) gezondheidsproblemen, een (vermoeden van) beperking of dementie, of ouderdom? Of ben je mantelzorger voor iemand die zorgbehoevend is? Heb je hierover vragen of heb je nood aan ondersteuning? Dan kan je terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.

We bieden je een luisterend oor en zoeken samen met jou in alle discretie naar de gepaste oplossing voor je persoonlijke situatie. Iedereen kan gratis een beroep doen op onze hulp, maar ons aanbod is vooral gericht op personen die problemen ondervinden door een beperking, ziekte, dementie of ouderdom én hun mantelzorgers.

 

WIL JE ZO LANG MOGELIJK zelfstandig THUIS BLIJVEN WONEN?

De Dienst Maatschappelijk Werk is de aangewezen partner om je hierbij te adviseren, te ondersteunen en te begeleiden.

 

ADVIES OP MAAT

We kunnen je adviseren over mogelijke aanpassingen aan je woning of aan de manier waarop je bepaalde activiteiten uitvoert, evenals over de zorgtechnologische of andere hulpmiddelen en de financiële tegemoetkomingen die hiermee samenhangen. Samen met jou bekijken we hoe je jouw leefomgeving veiliger kan maken en waar mogelijke gevaren schuilen.

 

ONDERSTEUNING BIJ HET GEBRUIK VAN (ZORG)TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN

Als je dit wenst dan kunnen we je ondersteuning bieden bij het effectief gebruik van (zorg)technologische hulpmiddelen (bv. personenalarm, sleutelbeveiliging, locatiebepaling). Dit doen we tot je voldoende vertrouwen hebt om met deze hulpmiddelen correct om te gaan.

 

ERGOTHERAPEUTISCHE BEGELEIDING

Blijkt dat er meer nodig is dan een éénmalig advies over hulpmiddelen en aanpassingen, dan kunnen onze ergotherapeuten samen met jou en je omgeving een begeleidingstraject aangaan dat bestaat uit meerdere gespreksmomenten.

De ergotherapeut bekijkt samen met jou en (als je dit wenst) met je directe omgeving wat de mogelijkheden zijn. We vertrekken vanuit jouw noden en wensen om een zicht te krijgen op welke hulpmiddelen en aanpassingen nodig zijn in jouw leefomgeving om je zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Onze aanpak houdt rekening met jouw draagkracht en die van je omgeving, zodat jij uiteindelijk tot een goede organisatie van je ondersteuning kan komen.

 

Contacteer en/of ga langs bij je ziekenfonds en vraag naar de Dienst Maatschappelijk Werk.

CM

Bond Moyson

LM plus

Onafhankelijk Ziekenfonds

Partena

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

 

Bekijk hier de treffende getuigenis van Filip en Marleen.

Bekijk hier de brochure.

Ik wil meer info over:

Heb je extra vragen of vind je niet de correcte info?

Vraag het aan Sibe.

Contacteer ons en we helpen je graag verder.

Benieuwd naar onze acitviteiten en infosessies?

Bekijk onze kalender

Benieuwd naar ervaringen met onze organisatie?

Maak kennis met onze ambassadeurs