Spring naar hoofd-inhoud

Zorgen we genoeg voor onze mantelzorgers?

Mantelzorgers snakken naar meer ondersteuning

Liefde is de grootste motivator om mantelzorger te worden en te blijven. Maar evident is het niet: zo vreest bijna de helft van de mantelzorgers dat ze er zelf aan onderdoor zullen gaan.

Ze hebben vooral nood aan meer financiële steun, tijd en ondersteuning.

Dat blijkt uit een trendonderzoek van Ma-zo.be, dat bij 540 Vlaamse mantelzorgers peilde naar hun dromen, angsten, wensen en struikelblokken.

Ma-zo is het online platform waarmee Samana mantelzorgers wil ondersteunen en waarderen.

Naar schatting 800.000 Vlamingen doen op een of andere manier aan informele zorg. In de meeste gevallen zorgen ze, volgens de peiling, voor hun partner (41%), moeder (22%) of vader (10%).

Meer dan vier op de tien geeft aan dat de eigen fysieke gezondheid hierbij een groot struikelblok is. Ze vrezen dat ze er effectief mentaal en fysiek onderdoor zullen gaan.

Zelf ziek of zorgbehoevend worden: daar ligt de helft van de mantelzorgers van wakker.

 

Weinig steun

Vier op de tien mantelzorgers dromen van meer financiële steun van de overheid of zelfs van een volwaardige verloning voor hun inspanningen.

Verder verlangen ze naar meer tijd voor zichzelf, een vakantie samen met de zorgbehoevende en een assistent die praktische taken kan overnemen.

 

Het Vlaams regeerakkoord zet thuiszorg en mantelzorg echter nog meer onder druk. Zo voorziet de begroting voor thuiszorg minder dan 2,5% groei, wat al het absolute minimum is om tegemoet te komen aan het toenemend aantal Vlamingen dat hieraan nood heeft.

Dat leidt tot nog kortere zorgbeurten, met minder kwaliteitsvolle zorg en meer werkdruk voor het personeel.

 

Uit de bevraging blijkt dat mantelzorgers vooral nood hebben aan waardering, in de vorm van een luisterend oor, tijd voor zichzelf of financiële steun.

De gemeentelijke mantelzorgpremie komt hieraan tegemoet en is voor mantelzorgers niet alleen een financiële ondersteuning, maar ook een uiting van waardering voor hun engagement en inzet.

Helaas stellen we vast dat, de voorwaarden voor het verkrijgen van een gemeentelijke mantelzorgpremie alsmaar strenger worden, waardoor steeds minder mantelzorgers hiervan kunnen genieten.

 

Meer info? 

https://www.ma-zo.be/news/trendpeiling/trendpeiling/

 

Ik wil meer info over:

Heb je extra vragen of vind je niet de correcte info?

Vraag het aan Sibe.

Contacteer ons en we helpen je graag verder.

Benieuwd naar onze acitviteiten en infosessies?

Bekijk onze kalender

Benieuwd naar ervaringen met onze organisatie?

Maak kennis met onze ambassadeurs