Spring naar hoofd-inhoud

PROJECTOPROEP: SIBE zoekt inspirerende samenwerkingsinitiatieven. Datum indiening verlengd tot 30/04/2020!

Heb je een idee of voorstel en ben je op zoek naar samenwerking, concrete ondersteuning en/of geldelijke middelen? Laat het ons zeker weten en we bekijken graag wat we samen op korte termijn kunnen verwezenlijken.

Voor wie is deze oproep bedoeld?

Deze open call is bedoeld voor organisaties/ zorgverleners uit gezondheids- en/of welzijnszorg die openstaan voor samenwerking en innovatie en die behoren tot 1 van de 3 eerstelijnszones die behoren tot onze regio. 

Wat zoeken wij?

We zoeken innovatieve projecten die kaderen binnen 1 van onderstaande domeinen met een specifieke focus op zorg op maat voor personen met een chronischeziekte die zich in kansarmoede bevinden, meerdere ziekenhuisopnames hadden, en/of meerdere medicatie moeten innemen

Domein

voorbeelden

Casemanagement

Heropnames vermijden

Crisissituaties

Zorgcoördinatie

Projecten rond (poly) medicatie

MDO

BelRAI(screener)

Changemanagement

Samenwerking faciliteren

Digitale communicatie

Opleidingen voor professionals,…..

Empowerment/preventie

Buurtgericht werken

Mobiliteit

Bevolking informeren

Preventie en educatie

 

Wat verwachten we van jullie?

  • Een idee dat aansluiting vindt met 1 van de  4 hierboven vernoemde domeinen;
  • Een idee dat voldoende concreet is;
  • Samenwerking tussen verschillende partners uit zorg en welzijn is een meerwaarde;
  • Het  idee mag een tijdelijke actie voorstellen, maar beter is dat de actie in potentie of als leerproject de ambitie heeft om duurzame oplossingen na te streven;

Met concreet bedoelen we een voorstel waar we ons al iets kunnen bij voorstellen. We zijn er ons er uiteraard van bewust dat een gedetailleerd uitgewerkt plan niet mogelijk is in dergelijke korte tijdspanne. 

Wat mag je van ons verwachten?

We bekijken of jouw idee past binnen de doelstellingen van ons chroniccare project.   

 

SIBE voorziet een financiële incentive aan initiatieven die inzetten op duurzame implementatie van kwaliteitsvolle zorg en de samenwerking in team.

Het bedrag mag besteed worden aan bepaalde uitgaven die nodig zijn om de actie te realiseren:

  • een nieuwe dienstverlening aan patiënten, met aandacht voor samenwerking binnen een zorgteam
  • bestaande zorg optimaliseren door meer multidisciplinaire samenwerking
  • patientempowerment en zelfmanagement versterken
  • acties en initiatieven gericht op zorgverlening, coördinatie en overleg, communicatie naar patiënten of bevolking

 

Het bedrag varieert in functie van de actie. Het maximum bedrag voor één uitgewerkt voorstel passend binnen onze doelstellingen is €20.000

Belangrijk is wel dat er geen conflict in normering mag zijn. Dubbelfinanciering kan geenszins toegestaan worden. 

Praktisch

Dien je projectvoorstel in via dit aanvraagformulier en grijp deze kans om samen met andere organisaties uw innovatie(s) te realiseren binnen ons netwerk.

Deze call staat open tot en met 31 maart 2020 ! VERLENGD TOT 30/04/2020

 

Nog vragen, onduidelijkheden,….?

Contacteer ons gerust via liesbeth@samenisbeter.be

 

Ik wil meer info over:

Heb je extra vragen of vind je niet de correcte info?

Vraag het aan Sibe.

Contacteer ons en we helpen je graag verder.

Benieuwd naar onze acitviteiten en infosessies?

Bekijk onze kalender

Benieuwd naar ervaringen met onze organisatie?

Maak kennis met onze ambassadeurs