Spring naar hoofd-inhoud

Waarom het belangrijk is je gegevens digitaal te delen

Om beter te kunnen samenwerken is het belangrijk dat je gegevens digitaal gedeeld kunnen worden tussen alle partijen. Via de geïnformeerde toestemming stem je in met het elektronisch delen van je gegevens. Een betere communicatie is voordeliger voor iedereen!

Tijdens je leven ga je op raadpleging bij diverse zorgverleners. Door toestemming te verlenen ga je ermee akkoord dat de personen die je behandelen informatie over je gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen beter behandelen als ze samenwerken en als ze je voorgeschiedenis op gezondheidsvlak kennen. Op die manier kunnen ze sneller behandelen en onnodige onderzoeken vermijden. 

 


Een concreet voorbeeld
Tijdens je vakantie ergens in België word je opgenomen op de spoeddienst. Dankzij de verleende toestemming beschikken de personen die je verzorgen over alle nodige informatie om bij de zorgverstrekking rekening te houden met je gezondheidstoestand.


 

Welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor de behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Uitslagen van een bloedonderzoek
  • Röntgenfoto’s
  • Vaccinatie- en medicatieschema’s
  • Geneesmiddelen die u werden voorgeschreven en afgeleverd
  • Informatie die aan uw huisarts werd meegedeeld na een ziekenhuisopname
  • ...

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.

Indien je wenst dat bepaalde informatie niet gedeeld wordt, vraag dan rechtstreeks aan de zorgverlener om deze informatie niet te delen.

Ook jij hebt uiteraard ook zelf inzage in jouw medische gegevens, via het online gezondheidsportaal www.mijngezondheid.be krijg je zicht op verschillende persoonlijke gegevens over uw gezondheid en over gezondheid in het algemeen. Neem snel een kijkje.

 

Meer info:www.patientconsent.be