Spring naar hoofd-inhoud

World Health Day

In deze tijden is het nog eens zo belangrijk om het zorgpersoneel over heel de wereld te erkennen. Daarvoor riep World Health Organization de World Health Day in op 7 april.

Op 7 april '20 vieren we het werk van alle verpleegkundigen, vroedkundigen en ander zorgpersoneel. Zij spelen in onze wereld een grote rol als het gaat over de bevolking gezond houden. De verpleegkundigen en andere zorgpersoneel staan vooraan aan het front tegen de strijd rond Covid-19.

 

Om deze dag te vieren zorgt het WHO ervoor om enkele aanbevelingen op te sommen om zo de werkkracht van de verpleging en de vroedkunde te versterken. Dit is van groot belang om het nationale en globale doelen gelinkt aan universele gezondheid en anderen te behalen.

 

Meer info op deze webpagina.