Spring naar hoofd-inhoud

Onze partners

Meer dan 80 organisaties uit de gezondheids- en welzijnssector in de regio zijn partners binnen dit project en hebben samen met zorgverleners, chronisch zieken en mantelzorgers nagedacht over het zorglandschap van morgen.

Wil jij ook deel uit maken van ons consortium en samen meewerken aan de uitbouw van dit project?

Dien je kandidatuur hier in

Vzw Pulmonale Hypertensie België     

Kom op Tegen Kanker

MS-Liga Vlaanderen vzw

Vzw Samana Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg

Coponcho

Vzw Liever Thuis LM

Vzw Patient Empowerment 

NAH Liga

https://test.ph-vzw.be/nl_NL/     

https://www.komoptegenkanker.be/ 

https://www.ms-vlaanderen.be/ 

https://www.samana.be/mantelzorger/     

https://www.steunpuntmantelzorg.be/

www.coponcho.be

https://www.lieverthuislm.be/ 

https://patientempowerment.be/ 

www.nahliga.be

Patiëntenvereniging

NGO

Patiëntenvereniging

Mantelzorgvereniging

Mantelzorgvereniging

Mantelzorgvereniging

Mantelzorgvereniging

Patiëntenvereniging

Patiëntenvereniging

 

HAK Middenkust

HAK Ijzerstreek & Westkust               

Domus Medica

Artsenkring Houtland

https://www.hakmiddenkust.be/

https://www.hijw.be/                            

https://domusmedica.be/ 

https://www.desocialekaart.be/

Huisartsen

Huisartsen

Huisartsen

Huisartsen

 

CT Paramedics

Mederi

Kring zelfstandige thuisverpleging BHK

I-mens

Thuisverpleging Deflou Danny - Cinjaere Nadine       

Altrio Thuisverpleging BV

 

https://www.ctparamedics.be/

https://www.mederi.be/nl/home   

https://www.kringbhk.be/

www.i-mens.be

https://www.deflou.com/ 

altrio.be

Thuisverpleging

Thuisverpleging

Thuisverpleging

Thuisverpleging

Thuisverpleging

Thuisverpleging

De Westvlaamse Apothekersvereniging                

Apotheek Vandaele bvba

Centrumapotheek Torhout nv

Apotheek Carlos Depuydt bvba

Apotheek Debruyne Leffinge

Apotheek Decorte Marc

Apotheek Versteele

Ophaco

Apotheek Claeys

https://www.dewestvlaamse.be/

https://www.apotheekopzak.be/apotheek-vandaele                

https://www.centrumapotheek-torhout.be/

https://www.apotheek-depuydt.be/nl

https://www.apotheekdebruyne.be/

https://apotheekdecorte.dynaphar.be/nl

https://www.apotheekopzak.be/apotheek-versteele   

https://www.ophaco.org/nl/

www.facebook.com/Apotheek-Claeys-Ann-Apotheek-Hazegras-Oostende-Zorgpunt-677691919013424/

Apothekers

Apothekers

Apothekers

Apothekers

Apothekers

Apothekers

Apothekers

Apothekers

Apothekers

 

BZIO (bundeling zorginitiatieven Oostende)

Koningin Elisabeth Instituut

az West

AZ Damiaan Oostende

AZ Sint-Jan Brugge (campus Henri Serruys)

Ziekenhuis Zorgverblijf Ter Duinen

Hersteloord Vzw Palliatieve Zorgen Westhoek – Oostende    

AZ Delta

Mobiel crisisteam Oostende-Veurne

https://www.bzio.be/ 

https://www.kei.be/nl/ 

https://www.azwest.be/

www.azdamiaan.be

https://www.azsintjan.be/ 

http://www.cm-zorgverblijven.be/   

http://www.pzwvl.be/  

http://www.azdelta.be/ 

www.netwerkggzregionw-vl.be/hulp/032-wat-doet-het-mobiel-crisisteam/

Revalidatieziekenhuis

Revalidatieziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Hersteloord

Tweedelijnszorg

Ziekenhuis

Geestelijke gezondheidszorg

WZC Ten Anker

WZC Blijvelde vzw

WZC Sint-Godelieve vzw

GVO vzw

WZC St. Augustinus

Vzw MSI St. Jozef

WZC Dunecluze

Residentie De Brink

WZC Sint-Monica

WZC Ter Linden

Groep van Assistentiewoningen “Villa”

WZN Maria Troost (vzw Katholieke bejaardenzorg Westhoek)   

WZC Sint-Bernardus

https://www.tenanker.be/

http://www.blijvelde.be/

https://www.sintgodelieve.be/

http://www.gvo.be/ 

http://wzcsintaugustinus.be/

http://www.vzwmsi.be/

https://www.dunecluze.be/

https://www.woonzorgweb.be/

http://www.st-monica-oostende.be/

http://www.veurne.be/zorgcentrum//terlinden/ 

https://www.villa-assistentiewoningen.be/

https://www.mariatroostveurne.be/

https://www.sint-bernardus.be/

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

 

Wit - Gele Kruis West-Vlaanderen          

I-mens

I-mens

Familiehulp vzw

Familiezorg WestVlaanderen vzw               

CM Oostende

CM Brugge

https://www.witgelekruis.be/

www.i-mens.be

http://www.zorg24.be/

https://www.familiehulp.be/

http://www.familiezorg-wvl.be/  

http://www.cm.be/

http://www.cm.be/ 

Thuiszorg

Thuiszorg 

Zorg 24 (ZP3 project)

Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

http://zorg-cape.be/

Thuiszorgcentrum 

 

LMN BOH

LMN Centraal West-Vlaanderen

SEL NWVL

SEL Oostende – Veurne

Logo Brugge – Oostende

Trefpunt zorg

Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg   
regio Noord-West-Vlaanderen

Eerstelijnszones Oostende-Bredene,
Houtland-Polder
& Westkust-Polder

http://www.zorgtrajectboh.be/

http://lmn-cwv.be/home

http://www.selwvl.be/nwv/home.aspx

http://www.selwvl.be/ov/home.aspx

https://logobrugge-oostende.be/                   

https://www.trefpuntzorg.be/

http://www.netwerkggzregionw-vl.be/

 

www.eerstelijnszone.be/home

 

Overleg of coördinatiestructuur

Overleg of coördinatiestructuur

Overleg of coördinatiestructuur

Overleg of coördinatiestructuur

Overleg of coördinatiestructuur

Netwerkorganisatie

Netwerkorganisatie

 

Eerstelijnszones

 

Bond Moyson West-Vlaanderen

Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen

Regionaal Welzijnsplatform Noord West-Vlaanderen     

https://www.bondmoyson.be/

https://www.lm.be/LMPlus/    

http://www.welzijnsplatform.be/  

Regionaal dienstencentrum

Regionaal dienstencentrum

Welzijnssector

 

CM Oostende

CM Brugge

Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen

Bond Moyson West-Vlaanderen

Bond Moyson West-Vlaanderen

Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen          

CM Oostende

CM Brugge

www.cm.be

www.cm.be

https://www.lm.be/LMPlus/

https://www.bondmoyson.be/wvl/

https://www.bondmoyson.be/wvl/             

https://www.lm.be/LMPlus/  

www.cm.be

www.cm.be

Ziekenfonds

Ziekenfonds

Ziekenfonds

Ziekenfonds

Dienst Maatschappelijk Werk

Dienst Maatschappelijk Werk

Dienst Maatschappelijk Werk

Dienst Maatschappelijk Werk

 

Vzw De Rode Mantel                    

Howest

VIVES

ZoWe

Jobcentrum

Ic Dien afdeling CAELO

Artevelde Hogeschool

Lokaal Dienstencentrum Vladslo

STimul: zorgethisch lab Vives

FMDO vzw

https://www.thuiszorgzakboekje.be/             

www.howest.be

www.vives.be

www.zowe.be

https://www.emino.be/

https://www.icdien.be/caelo/ 

https://www.arteveldehogeschool.be/ 

https://www.facebook.com/Lokaal-Dienstencentrum-Vladslo-104670861144344/

https://www.vives.be/nl/stimul

www.fmdo.be

Vrijwilligersorganisatie

Kennisinstelling

Kennisinstelling

kennisinstelling

Werkreïntegratie

Kennisinstelling

Kennisinstelling

Lokaal dienstencentrum

Kennisinstelling

Vrijwilligersorganisatie

 

Sociaal huis Oostende

OCMW Veurne

OCMW Nieuwpoort   

Sociaal huis Koksijde   

Ontmoetingscentra Stad Oostende

   

https://www.oostende.be/sociaalhuis    

http://www.veurne.be/

https://www.nieuwpoort.be/         

https://www.koksijde.be/dienst/sociaal-huis

www.oostende.be/ontmoeten

Lokaal bestuur

Lokaal bestuur

Lokaal bestuur

Lokaal bestuur

Ontmoetingscentra

 

Bond Moyson West-Vlaanderen, afdeling Medishop

Thuiszorgwinkel

Liberale mutualiteit West-Vlaanderen, uitleendienst

Z-plus cvba

Atend.Care (Lychee bvba)
Ontmoetingscentra Stad Oostende

POM West-Vlaanderen

EHealtho

Ikjeunemie

Sail Oostende

De Praktijkcoach

 

https://www.socmut.be/wvl/

https://www.thuiszorgwinkel.be/nl

https://www.lm.be/

https://www.z-plus.be/

https://www.atendi.care/

https://www.oostende.be/ontmoeten            

http://pomwvl.be/

https://www.ehealtho.com/

www.ikjeunemie.be

https://www.oostende.be/sail

www.praktijkcoach.be/nl//zorgverstrekker/4

 

(medische) hulpmiddelen

(medische) hulpmiddelen

(medische) hulpmiddelen

Zorgcentrale

Dienstverlener geïntegreerd gegevensdelen en zorgcommunicatie

 

 

Health IT consulting

Loopcommunity

European Regional Development Fund

ICT-Ondersteuning