Spring naar hoofd-inhoud

Aanmelding individueel intakegesprek

Bij specifieke noden kan u als hulpverlener uw patiënt aanmelden voor een intakegesprek, mits akkoord van de betrokkene(n).

Een intakegesprek houdt in dat bij iedere aangemelde patiënt  een gesprek ingepland wordt waarbij we de noden en wensen van de patiënt en zijn eventueel mantelzorger in kaart door gebruik te maken van de  BelRAIscreener.  In samenspraak met patiënt, mantelzorger en het professionele zorgteam worden daarna afspraken gemaakt in kader van zorgcoördinatie, medicatie, casemanagement en/of crisismanagement. 
•    zorgteam in kaart brengen
•    afname BelRAIscreener indien nog niet gebeurd
•    intakegesprek met focus op persoonlijke noden van de patiënt en zijn mantelzorger
•    specifieke focus op de mogelijkheden die de Koepel kan bieden 
 

Ik wil meer info over:

Heb je extra vragen of vind je niet de correcte info?

Vraag het aan Sibe.

Contacteer ons en we helpen je graag verder.

Ben je graag op de hoogte van het laatste nieuws? 

Lees onze nieuwsberichten

Benieuwd naar onze acitviteiten en infosessies?

Bekijk onze kalender