Spring naar hoofd-inhoud

Sibepas GRATIS aanvragen

Met Sibe willen we de totale bevolking kennis laten maken met ons basisconcept samen is beter en dat doen we door het uitrollen van onze actie zorgID.

Het Zorg-ID is een handig kaartje afgeleverd met een plastic hoesje waardoor het gemakkelijk samen met de identiteitskaart bewaard kan worden. Dit kaartje bevat belangrijke informatie voor de zorgverleners rond het bestaande zorgteam (de contactgegevens van de huisarts, eventueel thuisverpleegkundige, huisapotheker, ….) wie kan gecontacteerd worden in geval van nood.

Bij effectief gebruik kan het de communicatie tussen ziekenhuis en eerstelijn aanzienlijk vergemakkelijken.

Aanmeldingsgesprek : aanmelding individueel intakegesprek

Bij specifieke noden kan u als hulpverlener uw patiënt aanmelden voor een intakegesprek, mits akkoord van de betrokkene(n).

Een intakegesprek houdt in dat bij iedere aangemelde patiënt  een gesprek ingepland wordt waarbij we de noden en wensen van de patiënt en zijn eventueel mantelzorger in kaart door gebruik te maken van de  BelRAIscreener.  In samenspraak met patiënt, mantelzorger en het professionele zorgteam worden daarna afspraken gemaakt in kader van zorgcoördinatie, medicatie, casemanagement en/of crisismanagement. 
•    zorgteam in kaart brengen
•    afname BelRAIscreener indien nog niet gebeurd
•    intakegesprek met focus op persoonlijke noden van de patiënt en zijn mantelzorger
•    specifieke focus op de mogelijkheden die de Koepel kan bieden 

Zorgcoördinatie en casemanagement

opvolgen van zorgcoördinatie en casemanagement in samenwerking met

 • bestaande projecten in onze regio zoals Zorg24 en Cape 
 • onze consortiumparnters 

Opleiding mantelzorgcoach omwille van COVID momenteel on hold 

Bootcamp voor mantelzorgers omwille van COVID momenteel on hold 

 

   

  Ik wil meer info over:

  Heb je extra vragen of vind je niet de correcte info?

  Vraag het aan Sibe.

  Contacteer ons en we helpen je graag verder.

  Ben je graag op de hoogte van het laatste nieuws? 

  Lees onze nieuwsberichten

  Benieuwd naar onze acitviteiten en infosessies?

  Bekijk onze kalender