Spring naar hoofd-inhoud

Sibe includeert. Wat betekent dat?

Waarom includeren?

Gezien Sibe een federaal overheidsproject is, is het van belang dat we kunnen aantonen dat wij kwaliteitsvol werk leveren. Wij kregen met die reden de opdracht om voor alle personen die met onze acties in aanraking komen, de rijksregisternummers door te geven. Dit gebeurt in een volledig beveiligde databank, opgemaakt door de Federale Overheid. Een geïncludeerde patiënt krijgt toegang tot onze diepgaandere acties. Denk maar aan onze intakegesprekken die we organiseren samen met de Dienst Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen.

Includeer jij jouw patiënt ook?

Wij beseffen dat het niet altijd evident is om de toestemming te krijgen van personen om hun rijksregisternummer door te geven en deze te verwerken. Daarom willen wij via onderstaande tabel aangeven wat er precies gebeurt en met welke reden.

Volg onze flow:

Focus  op burgers met minstens 1 chronische aandoening (= operationele doelgroep)

Folder en website: www.samenisbeter.be

Patiënt geeft toestemming gegevensdeling door handtekening op afscheurstrook

Volledig IC op website

Indienen afscheurstrook bij betrokken zorgverlener, in ruil ontvangt patiënt ZorgID

Afscheurstroken worden centraal ingezameld.

Registratie in MyCareNet gebeurt door projectcoördinatie

Vul jouw gegevens als zorgverlener aan op het ZorgID 

 

Aanmelden via www.samenisbeter.be/prof

of via onderstaande QR

*Een intakegesprek: Is een individueel gesprek, op een locatie gekozen door de patiënt, al dan niet vergezeld door zijn mantelzorger waarbij we de noden en wensen van de patiënt in kaart brengen. Gebruik makend van de BelRAIscreener.  In samenspraak met patiënt leiden we hem toe naar 1 van de acties uit ons pilootproject.

Indien ZorgID nog niet werd uitgereikt gebeurt dit hier.

 
 • educatie en opleiding op maat
 • zorgcoördinatie
 • casemanagement
 • medicatie
 • crisismanagement
 • werk-re-integratie Bonjour
 • ……..
 

De intaker heeft de verantwoordelijkheid om de aanmelding en inclusie van de patiënt te melden aan het bestaande zorgteam.

 1. Ehealthox
 2. Siilo
 3. Mediris multi
 4. ….