Spring naar hoofd-inhoud

Casemanagement - vermijden van overbodige ziekenhuis(her)opnames

 

Sibe slaat samen met Az West, Az Oostende (Damiaan) en de Protocol 3-projecten (Zorg24 & Cape), de handen in elkaar om samen te werken rond en het verankeren van casemanagement binnen de regio. 

Zowel vanuit de Protocol 3-projecten als vanuit de samenwerkingsverbanden geïntegreerde zorg werken we omtrent geïntegreerde zorg met de quintuple aim binnen onze regio. Hierbij streven we er o.a. naar om personen met een complexe problematiek, zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te laten verblijven. Eén van de ondersteuningen binnen het kader van de protocol 3-projecten betreft casemanagement. Een intensieve opvolging van de patiënt met een complexe zorgnood.

Vanuit een aantal hoeken kwam volgende probleemstelling: een aantal mensen met complexe zorgnoden kunnen niet altijd rekenen op hun netwerk om deze complexiteit op te vangen. Hierdoor neemt het risico toe op bijvoorbeeld (multiple) (ziekenhuis)(her)opnames, complicaties, enzovoort. Vanuit dit standpunt kwam het idee om de handen in elkaar te slaan om deze actie op te starten met als dubbele doelstelling:

  1. Snellere doorverwijzing naar de Protocol 3-projecten – casemanager;
  2. Uitbreiden van het casemanagement voor personen die net niet passen binnen de criteria van de P3-projecten

Intra-, extra- en transmurale zorgcontinuïteit zal gewaarborgd worden door het aanstellen van een casemanager. De expertise van de casemanager zal ingezet worden om een specifieke problematiek te helpen oplossen bij de zorg voor de persoon met de zorg- en ondersteuningsnood. Hierdoor kunnen ernstigere problemen en/of complicaties in de toekomst vermeden worden. 

 

Interesse of vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u interesse om mee te werken aan dit project?

Neem zeker contact op met eline@samenisbeter.be of bel naar 059/41.67.61.

 

 

In samenwerking met: