Spring naar hoofd-inhoud

Maak kennis met Sibe

Wist je dat

1 op 3 mensen een chronische ziekte ontwikkelt?


Waar staat Sibe voor?

Sibe onderneemt acties om de kwaliteit van jouw zorg te verbeteren. We streven naar geïntegreerde zorgverlening. Dat wil zeggen dat alle betrokken hulpverleners (huisarts, thuisverpleegkundige, apotheek, ziekenhuizen, mutualiteit, sociaal huis, etc.) zich aanpassen aan het zorgproces en de levensdoelen van de patiënt in kwestie. Op die manier ontstaat er zorg op maat.

Bij zorg op maat is het van groot belang om niet enkel de patiënt maar ook de mantelzorger te betrekken. Om die reden organiseert Sibe eveneens acties die de mantelzorger ondersteunen in zijn rol.
 

Meer dan 80 organisaties uit de gezondheids- en welzijnssector zijn partners van Sibe en hebben samen met zorgverleners, chronisch zieken en mantelzorgers nagedacht over het zorglandschap van morgen.

Bekijk wie onze partners zijn. 

In welke regio vinden de activiteiten van Sibe plaats?

 
 • De Panne
 • Koksijde
 • Nieuwpoort
 • Veurne
 • Alveringem
 • Middelkerke
 • Diksmuide   
 • Gistel
 • Ichtegem
 • Koekelare
 • Kortemark
 • Oudenburg
 • Torhout        
 • Oostende
 • Bredene
 

Sibe werkt nauw samen met drie eerstelijnszones, namelijk ELZ Oostende-Bredene, ELZ Houtland en Polder en ELZ Westkust & Polder. Deze eerstelijnszones bevatten de 15 gemeentes waar Sibe de focus op legt. De doelstellingen van de eerstelijnszones lees je hier. De doelstellingen van Sibe en de eerstelijnszones zijn volledig gelijklopend. Daarom kiezen we ervoor om samen te streven naar het behalen van deze doelstellingen, dit in het belang van kwalitatieve zorg en welzijn van alle burgers.

 

Samen is Beter (Sibe), is een initiatief van De Koepel vzw met de steun van de FOD Volksgezondheid. Meer info vanuit de overheid over de chroniccare projecten kan je nalezen via www.integreo.be

Wat willen we bereiken?

We zijn ons ervan bewust dat chronisch zieke patiënten vaak meerdere medicatie moeten innemen en regelmatig worden opgenomen in het ziekenhuis. De medische kosten kunnen hierdoor hoog oplopen, waardoor sommigen te maken krijgen met financiële problemen. Vzw De Koepel werd opgericht met als doel deze mensen te ondersteunen in hun zorgproces. Om het project vlotter kenbaar te maken, koos De Koepel ervoor om zich te uiten onder de naam Sibe - Samen Is Beter.

Met Sibe willen we geïntegreerde zorg bereiken bij alle chronisch zieke patiënten. Een goede samenwerking tussen het volledige zorgteam is hierbij van groot belang maar ook het ultiem betrekken van de patiënt in kwestie is aangewezen. Onze belangrijkste doelstellingen noemen we hier even op:

 • De patiënt laten meebeslissen over zijn of haar zorgproces.
 • De patiënt voldoende informeren over de ziekte en de mogelijkheden in een zorgproces.
 • De mantelzorg organiseren en ondersteunen.
 • De sociale contacten van de patiënt optimaliseren.
 • De nodige medicatie op punt zetten.
 • Overbodige ziekenhuisopnames vermijden.
 • Een elektronisch patiëntendossier opstellen die voor het volledige zorgteam toegankelijk is.

Met Sibe willen we de zorg en het welzijn van de patiënt verbeteren en tegelijk de kosten beperken. 


Onze acties

Sibepas

Stel, je komt ’s nachts ten val en wordt met de ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de opname vraagt men je wie je huisarts is. Je bent in de war waardoor je zijn naam niet herinnert. Je vraagt om dringend je enige zoon te verwittigen, maar je kent zijn GSM-nr en adres niet. Het duurt een poosje vooraleer het ziekenhuis kan uitzoeken wie je huisarts is en hoe ze je zoon kunnen bereiken. Met een Sibepas op zak kun je dergelijke vervelende situaties vermijden.

Sibe wil de bevolking laten kennis maken met Samen is beter. Dat doen we door het uitrollen van onze actie Sibepas.

De Sibepas is een handig kaartje afgeleverd met een plastic hoesje waardoor het gemakkelijk samen met de identiteitskaart bewaard kan worden. Dit kaartje bevat belangrijke informatie voor de zorgverleners rond het bestaande zorgteam (de contactgegevens van de huisarts, eventueel thuisverpleegkundige, huisapotheker, ….) wie kan gecontacteerd worden in geval van nood.

Bij effectief gebruik kan het de communicatie tussen de verschillende partners in het zorgteam van de patiënt aanzienlijk vergemakkelijken.

 

Meer informatie vind je op https://samenisbeter.be/zorg-id-aanvragen/