Spring naar hoofd-inhoud

Maak kennis met Sibe

Wie zijn we?

Sibe, De Koepel vzw, werkt vanuit een duidelijke governancestructuur.
Zo is er centraal het integratieteam, waarbij we ondersteund worden door het dagelijks bestuur, de raad van bestuur en de algemene vergadering.
Ook zijn er verschillende werkgroepen waar we verschillende activiteiten in de aanwezigheid van experten uitwerken.

 

Wat doen we?

Als samenwerkingsverband geïntegreerde zorg betekent integratiemanagement voor ons het opnemen van de integratorrol in de interprofessionele samenwerking naar een kwaliteitsvolle, geïntegreerde zorg. Deze zorg wordt gekenmerkt door een zorgcontinuïteit van preventie tot en met palliatieve dienstverlening en gebeurt met specifieke aandacht voor onze kwetsbare populatie en voor de betrokkenheid van de persoon met de zorgvraag en/of -nood en de omgeving.

 

Hieronder worden de tien opdrachten voor geïntegreerde zorg weergegeven. Sibe implementeert deze in het werkingssysteem.

Hoe doen we dit?

We streven onze visie na door onder andere volgende handelingen te stellen:

 • Samenbrengen, begeleiden en sturen van actoren in het kader van optimaliseren van zorg voor personen met een zorgvraag en/of -nood en hun omgevingen
 • Beogen van zorgcontinuïteit over de lijnen heen
 • Verkennen en versterken van bestaande zorgpaden
 • (H)erkennen en versterken van mantelzorgers
 • Personen meteen zorgvraag en/of -nood en zijn mantelzorger activeren door te participeren en empoweren
 • Personen met een zorgvraag en/of –nood en zijn mantelzorger ondersteunen door preventie en educatie
 • Optimaliseren van medicatiegebruik
 • Inventariseren en expertisedeling van kennisbronnen, met bijzondere aandacht voor kwetsbaren
 • Het vormen en zichtbaar maken van netwerken (Zorg-ID)
 • Permanente vorming professionele zorgverleners
 • Optimaliseren inzet casemanagement
 • Vormings- en intervisiemomenten voor casemanagers
 • Inzetten op gegevensdeling, patiënt centraal
 • ...

Transitieplan 2023 - 2024

Het jaar 2023 - 2024 betekent voor de Koepel vzw een jaar van transitie. Tijdens deze periode hebben we 5 doelstellingen:

 • Integratiemanagement van geïntegreerde zorg in een bepaalde regio versterken, in samenhang met andere initiatieven voor geïntegreerde zorg
 • Verdiepen en verbeteren van sommige activiteiten/interventies die een reële impact hebben op geïntegreerde zorg en de operationalisering van de 18 componenten die nodig zijn voor geïntegreerde zorg
 • Verder werken aan bepaalde aspecten die nodig zijn voor geïntegreerde zorg en die in het verleden niet voldoende aan bod zijn gekomen
 • Voorbereiding van de geleidelijke transitie naar het toekomstige kader voor de zorgorganisatie, zoals zal worden overeengekomen in het nieuwe interfederaal plan
 • Beëindiging van de 'pilootfasen' door uiterlijk tegen het einde van deze overeenkomst over te gaan naar een definitief kader dat voor alle rechthebbenden geldt.

U kunt ons volledige transitieplan voor de periode 2023 - 2024 hier lezen!
Wenst u meer informatie over geïntegreerde zorg in België? Neem dan een kijkje op www.integreo.be!

Jaaroverzicht 2021 De Koepel vzw - Sibe

Met dank aan onze verschillende partners voor hun engagement en vertrouwen in Sibe!