Spring naar hoofd-inhoud

Inspiratiedag: meer oog voor de mantelzorg(er)

Voor meer informatie ga naar www.wvlzorgt.be

#WVLmanteltmee

Meer dan ooit hebben we ervaren dat de positie van de mantelzorger zeer essentieel is in de zorg voor patiënten met een chronische aandoening. Zeker in coronatijd is meer dan ooit gebleken hoe belangrijk de plaats van mantelzorgers is. Daarom slaan de drie West-Vlaamse samenwerkingsverbonden geïntegreerde zorg (empact, de Brug en de Koepel) hiervoor de handen in elkaar.

Met onze actie rond de mantelzorgers willen we niet alleen ons respect voor de mantelzorger onderstrepen, maar willen we hen specifieke handvaten aanreiken om de zorg voor de chronisch zieke thuis beter te organiseren.

De drie projecten willen een jaar lang werken rond mantelzorger. Dit project wordt opgedeeld in twee fasen. 

Voor de eerste fase werd de kick-off gegeven op de dag van de mantelzorg op 23 juni 2021. Hierbij was een campagne te horen/zien via de Krant van West-Vlaanderen, Focus/WTV, Radio 2, Facebook etc. 

Ook in 2022 hebben we een mooie campagne klaar! Ga hiervoor een kijkje nemen op wlvzorgt.be en ga zeker ook eens naar onze Facebookpagina

Binnen de tweede fase zetten we in op het samenbrengen van alle zorgactoren. Er wordt rond volgende thema's gewerkt:

1) Mantelzorgvriendelijk beleid 
In heel wat (grote) organisaties werken mensen die ook mantelzorgers zijn. We willen o.a. met hen nadenken hoe deze 'zorg voor de zorgenden' een duidelijker kader kan krijgen op de werkvloer en hoe we dit uniform kunnen uitrollen voor onze zorg- en welzijnsorganisaties. We willen verbindend werken tussen de zorg- en welzijnsorganisaties en o.a. de mantelzorgverenigingen die op dit vlak een aanbod hebben. We willen via #WVLmanteltmee ook peilen naar de interesses voor zorginstellingen om mee te werken aan een mantelzorgvriendelijk beleid.

2) Vroegdetectie mantelzorg  
Aansluitend bij de noden om te sensibiliseren, willen we op zoek gaan naar hoe mantelzorgers vroegtijdiger kunnen worden 'gedetecteerd' in een zorgproces van een patiënt. Voor elke patiënt die in het ziekenhuis of ambulant bij een huisarts of specialist een chronische diagnose krijgt, zou de reflex moeten ontstaan dat de hulpverlenende context dadelijk vraagt naar de mantelzorger. Iedere patiënt krijgt idealiter de vraag wie de mantelzorger is en de mantelzorger krijgt idealiter een gesprek waarin hij erkend wordt als mantelzorger en ook de nodige informatie krijgt over de problematiek en zorgnood van de patiënt, over zijn rechten als mantelzorger en over de weg naar het bestaande aanbod voor mantelzorgers. In die optiek willen we materiaal uitwerken die hiervoor kan worden ingezet en willen we in de dialoog met ziekenhuizen, artsen, ... stimulerend zijn om de mantelzorger 'een stapje voor te zijn' en niet te wachten tot de mantelzorger (vaak te laat) aan de alarmbel trekt.

3) Sterker worden als mantelzorger

Mantelzorgers dragen zorg voor familieleden, vrienden, buren... maar wie zorgt voor hen? Vanuit het project #Wvlmanteltmee wordt aandacht besteed aan de veerkracht van de mantelzorgers. Vele partners hebben samen gewerkt om een gratis vormingsreeks te ontwikkelen en deze dit najaar binnen elke ELZ in West-Vlaanderen aan te bieden.

Er werden ysieke ontmoetingen in kleine groep georganiseerd waarbij er driemaal met eenzelfde groep samenkwam in een vertrouwelijke sfeer. Daarnaast was er een digitaal aanbod voor mantelzorgers die zich moeilijk kunnen verplaatsen. We stonden tijdens de sessies stil bij veerkracht, tips geven aan de mantelzorgers, maar vooral ook inzetten op ontmoeting en uitwisseling van ervaringen. De inhoud van de sessies werd grotendeels door de mantelzorgers zelf bepaald. Zo zetten we maximaal in op bestaande noden.  

Deze sessies vonden plaats in 2022
Meer informatie is terug te vinden op www.wvlzorgt.be 

 

Interesse of vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u interesse om mee te werken aan dit project?

Neem zeker contact op met mieke@samenisbeter.be of bel naar 059/41.67.61. 

In samenwerking met: