Spring naar hoofd-inhoud

En wat in 2023?

Na de succesvolle vormingen van 2022, willen we nu meer inzetten om het bestaande aanbod in onze gemeentes in kaart te brengen en waar mogelijk bruggen te slaan. Indien er interesse is om binnen uw organisatie één van onderstaande vormingen te organiseren, kunt u steeds contact opnemen met mieke@samenisbeter.be om te kijken wat mogelijk is.

 

In 2023 gingen we op toer binnen ons werkingsgebied en hebben alle initiatieven vanuit de lokale besturen in kaart gebracht. Hierover werd een rapport opgesteld: 'Mantelzorgbeleid bij de lokale besturen uit de Sibe regio'. Heb je vragen of interesse in dit rapport? Contacteer ons dan zeker! 

In maart 2024 organiseren wij 'Gluren bij de buren'. Een initiatief als opstart van een learning community bij alle lokale besturen uit de Sibe regio.

Vormingen voor mantelzorgers 2022

Deze sessies vonden plaats in 2022 en worden niet meer ingericht.

 

Sibe organiseert in samenwerking met de mantelzorgverenigingen (Coponche, Samana, Liever Thuis & Steunpunt Mantelzorg) informatieve, interactieve vormingen voor mantelzorgers.

Naast onze acties voor de chronisch zieke patiënt, hebben we ook aandacht voor de mantelzorger.

We willen hierbij inzetten op het uitwerken van een reeks samenkomsten om het zelfmanagement bij mantelzorgers te versterken. Het doel is om bagage mee te geven om met ziekte te kunnen omgaan in thuisomgeving. De vormingen worden gegeven door professionals en ervaringsdeskundigen.

De thema's van de verschillende sessies zijn:

Infosessie rond zelfzorg:

Zorgen voor een ander vraagt veel energie. Met dit thema staan we stil bij de veerkracht van mantelzorgers. Hoe zorg je voor je naaste samen met beroepskrachten? Waarom is het belangrijk om zorg ook uit handen te kunnen geven?  Hoe geef je op een goede manier zorg en ondersteuning zonder er zelf onderdoor te gaan? Welke mogelijkheden zijn er voor opvang en thuiszorg? Je leert concrete, positieve en realistische doelen bepalen voor de toekomst.

Infosessie rond tegemoetkomingen en premies:

Tijdens deze bijeenkomst kijken we samen met een maatschappelijk werker welke financiële ondersteuning er bestaat binnen de Vlaamse Sociale Bescherming: heb jij als mantelzorger of de persoon voor wie je zorgt recht op een premie of het zorgbudget? Wat zijn de voorwaarden en bij wie vraag je deze tegemoetkomingen aan? Ook het mantelzorgstatuut en de bijhorende voorwaarden komen aan bod.

Infosessie rond medicatiegebruik:

Waar kan je je voorschriften terugvinden? Mag je als mantelzorger medicatie afhalen? Tijdens deze infosessie gaan we dieper in op het medicatieschema en de rol van een huisapotheker. Ook staan we onder andere stil bij het elektronisch voorschrift.

Infosessie rond wegwijs in dementie, gekoppeld aan een VR-ervaring in beginnende dementie:

Kom tijdens deze bijeenkomst meer te  weten over dementie: wat is dementie? Wat zijn de symptomen? Welke stadia zijn er? Naast deze algemene informatie heeft u ook de kans u in te leven in de leefwereld van een persoon met beginnende dementie. Daarna is er ook tijd om ervaringen uit te wisselen met de andere aanwezigen.

De sessies weden georganiseerd in de drie eerstelijnszones (Oostende-Bredene, Houtland en Polder en Westkust&Polder).

 

Vormingen voor mantelzorgers