Spring naar hoofd-inhoud

Digitaal doorverwijzingsplatform Zipster

 

Samen met ELZ Oostende-Bredene en ELZ Houtland en Polder werken we samen rond de implementatie van het doorverwijzingsplatform dat vraag en aanbod voor psychosociale noden beter op elkaar afstemt. 
Dit project ondersteunt onderlinge multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners. Via dit platform kunnen onder andere kwetsbare chronisch zieken naar het lokale zorg- en welzijnsnetwerk worden doorgestuurd. 

Op basis van een psychosociale bevraging van de patiënt, kan de zorgverlener via het doorverwijzingsplatform Zipster, de ondersteuningsnoden van de patiënt detecteren en gericht gaan doorverwijzen naar de juiste lokale welzijnsactor. 

Sibe (samen is beter) zal de ELZ's ondersteunen in de voorbereidingsfase. Hierbij wordt ingezet op het in kaart brengen van de prevalente noden binnen de ELZ, het opstellen van een vragenlijst en het in kaart brengen van de zorgaanbieders. Neem alvast hier een kijkje.

Interesse of vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u interesse om mee te werken aan dit project?

Neem zeker contact op met mieke@samenisbeter.be of bel naar 059/41.67.61.