Spring naar hoofd-inhoud

Disclaimer

Gebruik van de website

De inhoud van deze website is louter informatief, wat betekent dat de informatie erop niet als juridisch bindend mag worden beschouwd. Ons doel is om geactualiseerde, correcte informatie te delen, maar wij kunnen desalniettemin niet garanderen dat dat steeds het geval zal zijn. Elke fout die onder onze aandacht wordt gebracht, proberen wij zo snel mogelijk te corrigeren. De informatie die op deze website wordt gedeeld brengt geen aansprakelijkheid mee ten aanzien van de verschillende betrokken partners. Sommige bestanden op deze website kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie van andere organisaties. Die vermelde verenigingen, organisaties en websites worden objectief gekozen met als enig doel om de bezoekers zo volledig en correct mogelijk te informeren. Het Sibe-project kan echter geenszins waarborgen dat die externe informatie relevant, actueel of correct is en kan hier ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Omgekeerd kunnen bezoekers ook op deze website terechtkomen via externe links op pagina's van derden waarover het Sibe-project geen enkele controle heeft. Deze website kan algemene informatie bevatten over medische aandoeningen en hun behandeling. Die informatie wordt enkel voor informatieve doeleinden gedeeld en vervangt dus in geen geval het advies van een arts of een andere professionele zorgverlener.

Gebruikersrechten

U kunt de gegevens die het Sibe-project over uw persoon verzamelt op elk moment inkijken, corrigeren, laten verwijderen en de verwerking en het delen ervan laten beperken. Daarvoor stuurt u een ondertekende aanvraag met datum naar het Sibe-project (SIBE t.a.v. Eline Rammant – Gouwelozestraat 100 – 8400 Oostende of info@samenisbeter.be). Bij die aanvraag voegt u ook een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart, zodat wij uw identiteit kunnen controleren. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht die toestemming op elk moment in te trekken.

Auteursrechten

De volledige inhoud van deze website wordt beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten. De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, tenzij voor strikt persoonlijk, niet-commercieel gebruik waarbij alle copyright- en eigendomsverwijzingen worden behouden.


Download hier onze disclaimer.