Spring naar hoofd-inhoud

Onze partners

Meer dan 80 organisaties uit onder andere de gezondheids- en welzijnssector in de regio zijn partners binnen dit project en hebben samen met zorg- en hulpverleners, personen met een zorgvraag en/of - nood en mantelzorgers nagedacht over het zorglandschap van morgen.

Wil jij ook deel uit maken van ons consortium en samen meewerken aan de uitbouw van dit project?

Dien je kandidatuur hier in

Vzw Samana Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg

Coponcho

Vzw Liever Thuis LM

Vzw Patient Empowerment 

NAH Liga

Vlaamse Liga voor Fibromyalgie Patiënten

https://www.samana.be/mantelzorger/     

https://www.steunpuntmantelzorg.be/

www.coponcho.be

https://www.lieverthuislm.be/ 

https://patientempowerment.be/ 

https://www.nahliga.be/

Home - Fibromyalgie.be

Mantelzorgvereniging

Mantelzorgvereniging

Mantelzorgvereniging

Mantelzorgvereniging

Patiëntenvereniging

Patiëntenvereniging

Patiëntenvereniging

 

HAK Middenkust

HAK Ijzerstreek & Westkust               

Domus Medica

Artsenkring Houtland

https://www.hakmiddenkust.be/

https://www.hijw.be/                            

https://domusmedica.be/ 

https://www.desocialekaart.be/

Huisartsen

Huisartsen

Huisartsen

Huisartsen

 

CT Paramedics

Mederi

Kring zelfstandige thuisverpleging BHK

I-mens

Thuisverpleging Deflou Danny - Cinjaere Nadine       

Altrio Thuisverpleging BV

 

https://www.ctparamedics.be/

https://www.mederi.be/nl/home   

https://www.kringbhk.be/

www.i-mens.be

https://www.deflou.com/ 

altrio.be

Thuisverpleging

Thuisverpleging

Thuisverpleging

Thuisverpleging

Thuisverpleging

Thuisverpleging

De Westvlaamse Apothekersvereniging                

Ophaco

https://www.dewestvlaamse.be/

https://www.ophaco.org/nl/

 

Apothekers

Apothekers

 

 

BZIO (bundeling zorginitiatieven Oostende)

Koningin Elisabeth Instituut

az West

AZ Oostende

Ziekenhuis Zorgverblijf Ter Duinen

 AZ Delta

https://www.bzio.be/ 

https://www.kei.be/nl/ 

https://www.azwest.be/

https://www.azoostende.be

http://www.cm-zorgverblijven.be/   

http://www.azdelta.be/ 

 

Revalidatieziekenhuis

Revalidatieziekenhuis

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Hersteloord

Ziekenhuis

 

WZC Ten Anker

WZC Blijvelde vzw

WZC Sint-Godelieve vzw

GVO vzw

WZC St. Augustinus

Vzw Squatina

WZC Dunecluze

Residentie De Brink

WZC Sint-Monica

WZC Ter Linden

Groep van Assistentiewoningen “Villa”

WZN Maria Troost (vzw Katholieke bejaardenzorg Westhoek)   

WZC Sint-Bernardus

https://www.tenanker.be/

http://www.blijvelde.be/

https://www.sintgodelieve.be/

http://www.gvo.be/ 

http://wzcsintaugustinus.be/

http://www.squatina.Be

https://www.dunecluze.be/

https://www.woonzorgweb.be/

http://www.st-monica-oostende.be/

http://www.veurne.be/zorgcentrum//terlinden/ 

https://www.villa-assistentiewoningen.be/

https://www.mariatroostveurne.be/

https://www.sint-bernardus.be/

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

 

Wit - Gele Kruis West-Vlaanderen          

I-mens

I-mens

Familiehulp vzw

Familiezorg WestVlaanderen vzw               

CM Oostende

CM Brugge

https://www.witgelekruis.be/

www.i-mens.be

http://www.zorg24.be/

https://www.familiehulp.be/

http://www.familiezorg-wvl.be/  

http://www.cm.be/

http://www.cm.be/ 

Thuiszorg

Thuiszorg 

Zorg 24 (ZP3 project)

Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

http://zorg-cape.be/

Thuiszorgcentrum 

 

Logo Brugge – Oostende

Trefpunt zorg

Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg   
regio Noord-West-Vlaanderen

Eerstelijnszones Oostende-Bredene,
Houtland-Polder
& Westkust-Polder

https://logobrugge-oostende.be/                   

https://www.trefpuntzorg.be/

http://www.netwerkggzregionw-vl.be/

www.eerstelijnszone.be/home

 

Overleg of coördinatiestructuur

Netwerkorganisatie

Netwerkorganisatie

Eerstelijnszones

 

Bond Moyson West-Vlaanderen

Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen

Regionaal Welzijnsplatform Noord West-Vlaanderen     

https://www.bondmoyson.be/

https://www.lm.be/LMPlus/    

http://www.welzijnsplatform.be/  

Regionaal dienstencentrum

Regionaal dienstencentrum

Welzijnssector

 

CM Oostende

Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen

Solidaris West-Vlaanderen

Solidaris West-Vlaanderen

Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen          

 

 

www.cm.be

https://www.lm.be/LMPlus/

Solidaris Vlaanderen (solidaris-vlaanderen.be)

Solidaris Vlaanderen (solidaris-vlaanderen.be)         

https://www.lm.be/LMPlus/  

 

Ziekenfonds

Ziekenfonds

Ziekenfonds

Dienst Maatschappelijk Werk

Dienst Maatschappelijk Werk

 

 

Howest

VIVES

ZoWe

Artevelde Hogeschool

Lokaal Dienstencentrum Vladslo

STimul: zorgethisch lab Vives

FMDO vzw

www.howest.be

www.vives.be

www.zowe.be

https://www.arteveldehogeschool.be/ 

https://www.facebook.com/Lokaal-Dienstencentrum-Vladslo-104670861144344/

https://www.vives.be/nl/stimul

www.fmdo.be

Kennisinstelling

Kennisinstelling

Kennisinstelling

Kennisinstelling

Lokaal dienstencentrum

Kennisinstelling

Vrijwilligersorganisatie

 

Sociaal huis Oostende

OCMW Veurne

OCMW Nieuwpoort   

Sociaal huis Koksijde   

Ontmoetingscentra Stad Oostende

   

https://www.oostende.be/sociaalhuis    

http://www.veurne.be/

https://www.nieuwpoort.be/         

https://www.koksijde.be/dienst/sociaal-huis

www.oostende.be/ontmoeten

Lokaal bestuur

Lokaal bestuur

Lokaal bestuur

Lokaal bestuur

Ontmoetingscentra

 

Z-plus cvba

Atend.Care (Lychee bvba)
Ontmoetingscentra Stad Oostende

POM West-Vlaanderen

EHealtho

Sail Oostende

De Praktijkcoach

 

https://www.z-plus.be/

https://www.atendi.care/

https://www.oostende.be/ontmoeten            

http://pomwvl.be/

https://www.ehealtho.com/

https://www.oostende.be/sail

www.praktijkcoach.be/nl//zorgverstrekker/4

 

Zorgcentrale

Dienstverlener geïntegreerd gegevensdelen en zorgcommunicatie

 

 

Health IT consulting

European Regional Development Fund

ICT-Ondersteuning