Spring naar hoofd-inhoud

Opleiding BelRAI©

De afgelopen jaren organiseerden we in elke eerstelijnszone een succesvol opleidingstraject tot het correct gebruik van de BelRAI©instrumenten. 

Wij werken hiervoor samen met BelRAIcare.

Zowel de federale overheid als de deelstaatregeringen van België ondertekenden het akkoord om de BelRAI© als uniform beoordelingsinstrument te gebruiken in alle sectoren van welzijn en gezondheid. De BelRAI© instrumenten worden gebruikt om de noden en het functioneren van kwetsbare personen van personen in een complexe zorgsituatie in kaart te brengen en te volgen. De overgang gebeurt stapsgewijs. De eerste stap ging officieel in op 1 juni 2021: de diensten gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds en de OCMW's/welzijnsverenigingen starten met het gebruik van de BelRAI© screener. Vanaf 1 juni '22 wordt bij hen ook het sociaal supplement gebruikt.1 juni '23 was de opstart van de de BelRAI© LTCF (Long Term Care Facilities) in de ouderenzorg en de BelRAI© Home Care (HC) i n de thuiszorg. 

 

Graag willen we jullie nog even herinneren dat het verplicht is (conform het MB van 3/9/'21) om jaarlijks een instrument specifieke intervisie te volgen om het attest als BelRAI indicatiesteller te behouden.

Klik hier voor meer informatie op de BelRAI© website van de federale overheid. Klik hier voor meer informatie omtrent de implementatie van de BelRAI© voor Vlaanderen.