Spring naar hoofd-inhoud

Opstarttraject diabetes

Op 1 januari 2024 ging het opstarttraject voor diabetes van kracht.

Het eerdere voortraject is hiermee in een nieuw jasje gestoken. Een betere toegankelijkheid voor zowel patiënt als zorgverlener zijn speerpunten binnen het nieuwe traject. Voor alle personen met diabetes type 2, die niet in aanmerking komen voor het zorgtraject of de diabetesconventie, is registratie mogelijk. Sibe zal het komende jaar inzetten op de implementatie van het opstarttraject in de praktijk.

Diabeteseducatie en voldoende opvolging door (para)medici zijn van groot belang om zelfmanagement te verbeteren en de kans op acute en chronische verwikkelingen aanzienlijk te verminderen. Hierdoor zijn verschillende zorgsystemen in het leven geroepen. Naast de Diabetesconventie en het Zorgtraject, bestaat het Opstarttraject.

 

Voorwaarden

Aan het Opstarttraject zijn drie voorwaarden verbonden:

  • een diagnose diabetes type 2 hebben
  • een GMD (globaal medisch dossier) hebben
  • NIET behandeld worden in het Zorgtraject Diabetes type 2 of via de Diabetesconventie

Patiënten kunnen via hun huisarts toegang krijgen. Indien de patiënt voldoet aan de drie voorwaarden, zal de huisarts éénmalig een elektronische activering doen, nadien wordt dit elk jaar automatisch verlengd. Dit zolang de patiënt aan de voorwaarden blijft voldoen. De arts dient daarnaast twee nieuwe nomenclatuurcodes te gebruiken: 400374 en 400396.

Ten opzichte van het voortraject, is er sprake van een administratieve vereenvoudiging. Eerder was de huisarts vereist een goedkeuring van een adviserend arts van het ziekenfonds aan te vragen. Nu is deze regel niet meer van toepassing.

Patiënten in het opstarttraject krijgen toegang tot een volledige terugbetaling van:

  • 4 sessies van 30 minuten individuele diabeteseducatie of 2 uur groepseducatie (bij een diabeteseducator, diëtist, kinesitherapeut, verpleegkundige of apotheker)
  • 2 sessies van 30 minuten bij een erkend diëtist
  • 2 sessies van 45 minuten bij een erkend podoloog (indien verhoogd voetrisico)
  • 1 preventief mondonderzoek bij een tandarts

Voor bovenstaande sessies, behalve bij een tandarts, is steeds een voorschrift nodig van de huisarts. Sessies zijn dan gratis toegankelijk. Sinds het Opstarttraject wordt geen remgeld meer betaald door de patiënt.

 

Doel

Het algemene doel van het traject is bij de patiënt een beter inzicht creëren in diabetes en de mogelijke acute en chronische moeilijkheden, therapietrouwheid verbeteren, preventieve onderzoeken bevorderen en leefstijlaanpassingen ondersteunen. Dit door samenwerking van verschillende (para)medici: huisarts, diabeteseducator, diëtist, kinesist, verpleegkundige, apotheker, podoloog, tandarts…

 

Ondersteunende materialen

Om zorgverleners te ondersteunen wil Sibe in samenspraak materiaal ontwikkelen. We luisteren graag naar jullie visie en input omtrent het opstarttraject. Samenwerking en aftoetsing is een belangrijk aspect binnen het opstarttraject. We kijken samen hoe dit in de toekomst verbeterd kan worden. 

Sibe creeërde een overzicht van de verschillende trajecten beschikbaar voor patënten met diabetes. Dit zijn het opstarttraject, zorgtraject en de diabetesconventie. Hierin staan alle voorwaarden, mogelijkheden, tarieven... voor de verschillende zorgverleners. Het document kan hieronder gedownload en eventueel zelf afgedrukt worden:

Overzicht trajecten diabetes

Wil je het overzicht liever afgedrukt op harder papier? Neem dan contact op met marte@samenisbeter.be. Wij sturen dit met plezier naar je op.

 

Interesse of vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u interesse om mee te werken aan dit project?

Neem zeker contact op met marte@samenisbeter.be of bel naar 059/41.67.61.