Spring naar hoofd-inhoud

Project diabetes

Samen tegen diabetes is dia-beter - Nieuw in jouw regio: diabeteseducatie en workshops op maat

Project diabetes is een pilootproject in het kader van het project therapeutische educatie.

Therapeutische educatie bij een patiënt is bedoeld om de patiënt te ondersteunen bij het verwerven of behouden van de vaardigheden die hij nodig heeft om zijn leven te beheren met een chronische aandoening. Het is doel is om meer autonomie te  verwerven in het opvolgen van de voorgeschreven behandelingen en het verbeteren van de levenskwaliteit. Het staat ook toe om ervaringen uit te wisselen met andere chronisch zieken.

Bij de groepssessies wordt er immers aandacht besteed aan het creëren van verbinding. De zorgverlener wordt hierbij gezien als een echte partner en zal proberen een therapeutische samenwerking te creëren. We werken vanuit een patiëntgerichte en multidisciplinaire methode om het patiëntempowerment te stimuleren.

Er wordt vanuit de praktijk immers vastgesteld dat bijvoorbeeld patiënten met diabetes vaak onvoldoende kennis hebben van hun aandoening, het belang van leefstijlaanpassingen is dan ook meestal onvoldoende gekend. Een goede diabeteseducatie is echter een essentiële voorwaarde om de behandeling zelf in handen te nemen. Secundaire preventiemaatregelen zijn essentieel, door hierop in te zetten, streven we naar het voorkomen van complicaties, vermijden van opnames, …

De acties van dit pilootproject werden uitgewerkt door De Koepel vzw met ondersteuning van de Federale overheid. Het omslaat de Eerstelijnszones Houtland en Polder, Oostende-Bredene en Westkust&Polder. We starten met een pilootfase in de regio Nieuwpoort-Lombardsijde-Veurne.

We richten ons in eerste instantie op patiënten met diagnose diabetes type 2 die momenteel geen recht hebben op educatie, dit betreft +69-jarigen en personen met een BMI <30 en/of arteriële hypertensie.

Momenteel richtten wij geen sessies meer in rond diabeteseducatie.

Interesse of vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u interesse om mee te werken aan dit project?

Neem zeker contact op met mieke@samenisbeter.be of bel naar 059/41.67.61.