Spring naar hoofd-inhoud

BelRAI

Zowel de federale overheid als de deelstaatregeringen van België ondertekenden het akkoord om de BelRAI© als uniform beoordelingsinstrument te gebruiken in alle sectoren van welzijn en gezondheid. De overgang gebeurt stapsgewijs. De eerste stap gaat officieel op 1 juni 2021 in: de diensten gezinszorg en indicatiestellers starten met het gebruik van de BelRAI© screener.

Wat is BelRAI© ?

BelRAI© omvat een verzameling van beoordelingsinstrumenten die het functioneren en de zorgnoden van de persoon op verschillende domeinen (fysiek, cognitief, psychisch en sociaal) in kaart brengt. Het doel is het optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van zorg en dit op een wetenschappelijk onderbouwde manier!

Omdat een filmpje meer zegt dan woorden, verwijzen we graag naar dit filmpje gemaakt door het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

Soorten instrumenten

Uitvoerig getest en reeds in gebruik:

Voorhanden, nog verder onderzoek naar de praktische implementatie:

 

Daarnaast zijn er nog verschillende BelRAI© instrumenten in ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld het BelRAI Sociaal supplement, de BelRAI screener voor kinderen of de BelRAI Revalidatie.

BelRAI© instrumenten worden gekozen op basis van:

- De levensfase van de cliënt

- De zorgsetting

Het transmuraal gebruik van de BelRAI© instrumenten is mogelijk door de ‘kernelementen’, dit zijn elementen die voor elke persoon en in elke setting relevant zijn zoals bijvoorbeeld cognitie of Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL). Ze komen dan ook in elk BelRAI© instrument voor en kunnen gemakkelijk overgenomen worden bij een nieuwe BelRAI© beoordeling.

Andere items zijn ‘doelgroep-specifiek’, dus aangepast aan de levensfase van de cliënt en/ of de zorgsetting. Ze kunnen in meerdere BelRAI© instrumenten voorkomen, maar ze komen niet in elk BelRAI© instrument voor.

Waarom BelRAI?