Spring naar hoofd-inhoud

Toestemmingsverklaring voor het delen en verwerken van gegevens

De Koepel is één van de twaalf Belgische projecten voor geïntegreerde zorg voor chronisch zieken en loopt in de regio Torhout-Oostende-Veurne. Het is de bedoeling om de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van de zorg te verbeteren door de bestaande middelen beter op elkaar af te stemmen. Meer info vindt u op www.integreo.be

Vanuit de Koepel organiseren we het project Sibe. Hiermee willen we jou en de mensen in jouw omgeving ondersteunen en begeleiden om de zorg die je nodig hebt zo goed mogelijk te organiseren en op elkaar af te stemmen. We focussen hierbij op jouw noden en doelen en beperken ons niet enkel tot gezondheid, maar hebben ook aandacht voor welzijn, wonen, financiën,….

Om optimaal te kunnen samenwerken met jou en alle mensen die betrokken zijn in jouw zorg en welzijn is het noodzakelijk dat gegevens op een beveiligde manier verzameld en gedeeld kunnen worden. Het delen van de gegevens gebeurt in het kader van de opvolging en de kwaliteit van uw zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.


Download het toestemmingsformulier

Download de volledige geïnformeerde toestemming